InfoNu.nl > Sport > Overige sport > De Echte, Alternatieve en Fietselfstedentocht 2019

De Echte, Alternatieve en Fietselfstedentocht 2019

De Echte, Alternatieve en Fietselfstedentocht 2019 Elk jaar, zodra het gaat vriezen, gaat het hart van de echte schaatsliefhebber weer sneller kloppen. Zou hij komen? Wat? De Elfstedentocht 2019 natuurlijk. Vol spanning wachten ze op de verlossende uitspraak: "It giet oan!" De dikte van het ijs moet minimaal 15 cm (centimeter) zijn langs de gehele route van 200 kilometer. Januari 2019 begint nevelig en koel. De temperatuur ligt iets boven het gemiddelde van 3,1 graden Celsius. Vanaf 6 januari kunt u (winterse) neerslag verwachten. Mogelijk is er ook vorst. Vanaf 11 januari wordt het zachter en is het winderig. De wind blijft aanhouden in de periode 17-23 januari, maar het is dan wel kouder. Het blijft kil in de laatste week van januari. Februari 2019 begint met winterse neerslag. Vanaf 8 februari is het helder winterweer. In de periode 14-19 februari raakt het betrokken en voelt het guur aan. Wind en neerslag volgen tussen 20 en 24 februari. Vanaf 25 februari is het helder en bestaat een lichte kans op vorst.

Recente ontwikkelingen anno 2019

Nog geen gegevens beschikbaar.

Wanneer kan je schaatsen op natuurijs?

Wil je gaan schaatsen op natuurijs dan moet dat ijs minimaal 6 centimeter dik zijn (voor Elfstedentocht geldt 15 centimeter). Het beste ijs is zwart ijs. Dit is het sterkst en het taaist. Dun zwart ijs kan snel kraken maar het duurt heel lang voor het breekt. Vuilwit sneeuwijs breekt sneller zonder te kraken. Je kan het verschil tussen dooiend ijs en vriezend ijs goed zien. Het eerste is dof terwijl het laatste glanst. Wordt het ijs in de loop van de dag doffer dan kan het gevaarlijk worden. Het is moeilijk te zien of het ijs stevig is bij sneeuw, donkerte, mist of een laagstaande zon.

Elfstedentocht: "It giet oan!" - De dikte van het ijs moet minimaal 15 centimeter zijn langs de gehele route

"It giet oan" is misschien wel de meest geliefde uitspraak die mensen in de winter wensen te horen. Wanneer het ijs dik genoeg is om de massa mensen te houden gaat het werkelijk door. De dikte van het ijs moet minimaal 15 centimeter zijn langs de gehele route van 200 kilometer. Tijdens een vorstperiode meten de rayon hoofden minimaal eenmaal per dag het ijs. Soms vinden er ijstransplantaties plaats op stukken waar wakken zitten. Wanneer eenmaal is besloten dat de tocht daadwerkelijk doorgaat dan worden op de zwakke plekken 'klúnvoorzieningen' gebouwd. Tot nu toe zijn er drie elfstedentochten gereden met dooi, vier bij lichte vorst, drie bij matige vorst en vijf bij strenge vorst. Maar komt de Elfstedentocht ook daadwerkelijk in 2018? Hopelijk horen we dan die magische woorden: IT GIET OAN!

De Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk 2019

De Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gaat in ieder geval wel zeker door. Deze vindt plaats op dinsdag 22 januari, vrijdag 25 januari, dinsdag 29 januari en vrijdag 1 februari 2019. Het traject van de toertocht is 200 km lang en de start vindt om 07.00 uur plaats. De prestatietocht is 100 km lang en start om 09.00 uur. Op woensdag 30 januari 2019 vindt de Alternatieve Elfstedentocht voor dames en heren plaats.

Programma op het ijs

 • Ma. 21 januari: Schaatsclinic “natuurijsschaatsen” 10:30 uur
 • Di. 22 januari: 1e Alternatieve Elfstedentoertocht (200 km), start 07:00 uur; Weissensee Prestatietocht (100 km), start 09:00 uur
 • Wo. 23 januari: Reservedag
 • Do. 24 januari: KPN Grand Prix 1, Aart Koopmans Memorial, dames 60 km start 09:00 uur, heren 80 km start 12:00 uur; Schaatsclinic “natuurijsschaatsen” 10:30 uur
 • Vr. 25 januari: 2e Alternatieve Elfstedentoertocht (200 km), start 07:00 uur; Weissensee Prestatietocht (100 km), start 09:00 uur
 • Za. 26 januari: KPN Open Nederlandse Kampioenschappen heren 150 km start 08:00 uur, dames 100 km start 12:30 uur
 • Zo. 27 januari: Weissensee Wintertriathlon, start 10:30 uur
 • Ma. 28 januari: KPN Grand Prix 2 , dames 40 km start 10:30 uur, heren 60 km start 13:00 uur
 • Di. 29 januari: 3e Alternatieve Elfstedentoertocht (200 km), start 07:00 uur; Weissensee Prestatietocht (100 km), start 09:00 uur
 • Wo. 30 januari: KPN Grand Prix 3, Alternatieve Elfstedentocht Weissensee, dames 200 km start 07:30 uur, heren 200 km start 07:45 uur
 • Do. 31 januari: Schaatsclinic “natuurijsschaatsen” 10:30 uur
 • Vr. 1 februari: 4e Alternatieve Elfstedentoertocht (200 km), start 07:00 uur; Weissensee Prestatietocht (100 km), start 09:00 uur

Frank Vreugdenhil en Iris van der Stelt winnaars Alternatieve Elfstedentocht 2019

Frank Vreugdenhil heeft in Oostenrijk de 31ste editie van de Alternatieve Elfstedentocht op zijn naam geschreven. De marathonschaatser (34) uit Eldersloo klopte in een sprint Crispijn Ariëns, de winnaar van 2017, en Jordy Harink. Iris van der Stelt kwam bij de vrouwen als eerste over de finish.

Friese Fietselfstedentocht 2019

Wat ook elk jaar doorgaat is de Friese Fietselfstedentocht. Deze wordt op Pinkstermaandag 10 juni 2019 verreden. Het is de 83ste keer dat deze fietstocht wordt gehouden. De route van deze 235 kilometer lange tocht start en finisht in Bolsward. Er wordt gestart in 23 verschillende groepen tussen 5.00 uur en 8.00 uur in de ochtend. Iedere 8 minuten start er een groep met ongeveer 650 deelnemers. De tocht zal volbracht zijn als bij alle posten een stempel is gehaald en men voor 24.00 uur binnen is.

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:
Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Kans op nieuwe Elfstedentocht neemt door klimaatverandering elk jaar verder af

Met de klimaatverandering neemt de kans op een Elfstedentocht elk jaar verder af. Hoe groot is de kans dat de Elfstedentocht ooit nog plaatsvindt? "De tocht zal steeds zeldzamer worden", onderschrijft meteoroloog Harry Geurts van het KNMI. "Ik wil niet degene zijn die alle hoop de grond in boort. En de kans blijft altijd aanwezig. Het weer in Nederland is over het algemeen grillig, dus het valt nooit helemaal uit te sluiten dat zich in de toekomst weer eens een strenge winter voordoet." Hij zegt verder: "In de jaren negentig was de kans op een Elfstedentochtwinter 15 procent; nu is die kans nog 5 procent." Reinier Paping die in 1963 won heeft er ook een hard hoofd in. "IJs wordt vermoedelijk iets dat onze kleinkinderen niet meer in het wild kunnen ervaren", vreest hij. "Je hoeft geen wetenschapper te zijn om de zorgwekkende berichten over de opwarming van de aarde te begrijpen." Collega-winnaar Henk Angenent bekijkt het van de positieve kant. “Je ziet dat koud weer zich door de jaren heen in curven voordoet”, legt hij uit. "In 2012 zaten we er héél dicht bij. Mijn gevoel zegt dat die situatie zich weer voordoet in 2024." Natuurlijk verandert het klimaat, erkent hij. "Maar extreem weer zal altijd blijven bestaan. Ik reken erop dat ik de tocht tegen mijn zestigste nog een keer voor de lol kan gaan schaatsen." Ook de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden blijft er rekening mee houden dat er weer een tocht komt. Anders zouden ze nu wel kunnen inpakken. Dat het draaiboek al jarenlang lang steeds in de prullenmand verdwijnt is niet leuk beaamt woordvoerder Immie Jonkman. "Ja, dat is soms frustrerend. Maar we weten waarvoor we het doen: het enthousiasme over de Elfstedentocht neemt alleen maar toe naarmate het langer geleden is dat 'ie plaatsvond. Er bestaat nog steeds koud weer - en vroeg of laat komt dat weer weer naar Friesland toe."

De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden

Taak van de Vereniging
De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden bestaat uit een bestuur van 9 personen en heeft ruim 30.000 leden. Het bestuur, samen met de rayonhoofden, assistent-rayonhoofden en een aantal van de vele vrijwilligers, organiseert elk jaar de Elfstedentocht en bevordert de schaatssport. Of de tocht ook daadwerkelijk doorgaat hangt af van de dikte van het ijs. Die moet langs de hele route 15 cm zijn. Het organiseren van de Elfstedentocht kan zij niet alleen doen. Er zijn allerlei hulpdiensten die meehelpen: de veiligheidsregio Fryslân (het samenwerkingsverband van o.m. brandweer en GGD), andere hulpdiensten, vervoersorganisaties, Rijkswaterstaat en gemeenten. De Vereniging is verantwoordelijk voor alles wat op het ijs gebeurt.

Het bestuur van de Vereniging
Anno 2017 ziet het bestuur, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Vereniging en voor de organisatie van de wedstrijd en de toertocht, er als volgt uit:
 • Dhr. W.Wieling - Voorzitter
 • Dhr. H. Dijkstra - Secretaris
 • Dhr. O. de Jager - Penningmeester
 • Dhr. S. Prins - IJszaken
 • Mevr. I. Jonkman - Communicatie, publiciteit en huisvesting
 • Mevr. O. Mulder - Veiligheid, verbindingen en vervoer
 • Dhr. W. Kimsma - Technische zaken en materiaalbeheer
 • Dhr. H.P. van der Werf - Wedstrijd- en tochtleiding
 • Dhr. J.S. de Graaf - Medische begeleiding
 • Ambtelijk secretaris is mevr. N.E. Eerligh

Lidmaatschap Elfstedentocht
Het is mogelijk om lid te worden als je 18 jaar of ouder bent en goed kan schaatsen en van wie verwacht mag worden dat hij of zij de tocht daadwerkelijk volbrengt. Een kandidaat-lid moet zijn schaatskwaliteiten tonen aan twee leden van de Vereniging wat wordt vastgelegd in een schaatsvaardigheidsverklaring. Via de website van de Elfstedentocht kan een aanmeldformulier gedownload worden. In het bestand zitten een welkomstbrief, een aanmeldformulier, een doorlopende SEPA machtiging (automatische incasso) en een schaatsvaardigheidsverklaring. Iedereen die lid is van de Elfstedentocht kan tegenwoordig met de wedstrijd en toertocht meedoen. Het startrecht is komen te vervallen. Er zijn momenteel ruim 30.000 leden. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd.

Elfstedentocht: 100 jaar Elfstedentocht 2009

Overigens zou het fantastisch zijn wanneer de Elfstedentocht in 2009 kan worden gehouden. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden bestaat dan 100 jaar. Om precies te zijn op: 15 januari 2009. De Vereniging 'De Friesche Elf Steden' werd toen opgericht. Er zullen allerlei gepaste activiteiten plaatsvinden. Een bijzonder programma wordt samengesteld in stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Het programma bestaat onder meer uit een optreden van Rients Gratema, het Fries Jeugd Orkest en Syb van der Ploeg. Daarnaast verschijnt er een speciaal voor dit jubileum geschreven boek, met een unieke uitgave voor de leden van de Vereniging.

Elfstedentocht: Alle elf steden van Friesland vormen de Elfstedentocht

Alle plaatsen in Friesland die stadsrechten hebben gekregen doen aan de Elfstedentocht mee. Start en finish is in Leeuwarden oftewel Ljouwert. De totale afstand is 199 kilometer. Dat lijkt een niet te grote afstand voor doorgewinterde marathonschaatsers. Maar als het koud is, er een stevige wind staat, er sneeuw ligt en het ijs vol met scheuren zit wil het nog wel eens een uitputtingsslag worden.

stadFriese naam stadafstand vanaf startpunt
Leeuwarden
Ljouwert
 • Inwoners (eind december 2012): 95.321
0 kilometer
Sneek
Snits
 • Inwoners (1 juli 2011): 32.820
22 kilometer
IJlst
Drylst
 • Inwoners (1 juli 2011): 3196
26 kilometer
Sloten
Sleat
 • Inwoners (1 januari 2011): 760
40 kilometer
Stavoren
Starum
 • Inwoners (1 juli 2011): 965
66 kilometer
Hindeloopen
Hylpen
 • Inwoners (1 juli 2011): 853
77 kilometer
Workum
Warkum
 • Inwoners (1 juli 2011): 4365
86 kilometer
Bolsward
Boalsert
 • Inwoners (1 juli 2011): 9936
99 kilometer
Harlingen
Harns
 • Inwoners: 15.000
116 kilometer
Franeker
Frjentsjer
 • Inwoners (2009): 12.900
129 kilometer
Dokkum
Dokkum
 • Inwoners (1 januari 2006): 13.145
174 kilometer
Leeuwarden
Ljouwert
 • Inwoners (eind december 2012): 95.321
199 kilometer

Elfstedentocht: Winnaars van de Elfstedentochten tot nu toe

Sinds 1909 zijn er slechts 15 Elfstedentochten gehouden. Dat betekent in 100 jaar tijd dat slechts 15% kans is op een Elfstedentocht. Het voordeel van zo'n beperkt aantal tochten is natuurlijk dat de winnaar een echte heldenstatus krijgt. Zo is Evert van Bentum met twee overwinningen nog steeds een begrip in Nederland.

jaarwinnaars
2 januari 1909Minne Hoekstra
7 februari 1912Coen de Koning
27 februari 1917Coen de Koning
12 februari 1929Karst Leemburg
16 december 1933Abe de Vries
Sipke Castelein
30 januari 1940Piet Keijzer
Auke Adema
Cor Jongert
Dirk van der Duim
Sjouke Westra
6 februari 1941Auke Adema
22 januari 1942Sietze de Groot
8 februari 1947Jan van der Hoorn
3 februari 1954Jeen van den Berg
14 februari 1956geen winnaar aangewezen
18 januari 1963Reinier Paping
21 februari 1985Evert van Benthem
26 februari 1986Evert van Benthem
4 januari 1997Henk Angenent

Elfstedentocht 1909

Op 2 januari 1909 werd de eerste Elfstedentocht gehouden. Deze werd georganiseerd door de Friese IJsbond. Op 29 december 1908 meldde de Leeuwarder Courant dat het ijs er fantastisch bijlag. In december was de inschrijving al begonnen met als sluitingstermijn 8 januari 1909. Maar vanwege de strenge vorst werd de inschrijvingstijd verkort tot 1 januari 1909. Op 2 januari 1909 werd de tocht georganiseerd. Van de 48 ingeschreven deelnemers kwamen er maar 23 opdagen omdat het was gaan dooien. Slechts 9 rijders wisten de tocht te volbrengen. Minne Hoekstra (24), een theologiestudent, werd de winnaar in een tijd van 13 uur en 50 minuten. Hij reed op houten Friese schaatsen uit de fabriek van zijn vader.

Elfstedentocht 1912

Op 14 januari 1909 werd de vereniging De Friese Elf Steden opgericht. Voorzitter werd mr. Mindert Hepkema. Hij deed zelf ook mee aan de tweede Elfstedentocht die op 7 februari 1912 werd verreden. Winnaar werd Coen de Koning uit Arnhem. Hij legde de afstand af in een nieuwe recordtijd van 11 uur en 40 minuten. Hij reed als één van de weinigen op Noren. Het 195 km lange traject ging eerst naar Dokkum en terug ('om de noord'). Het ijs was erbarmelijk slecht omdat de dooi was ingezet. Er deden 38 wedstrijdschaatsers mee. Daarvan haalden 14 de eindstreep. Van de 22 toerrijders haalden slechts 4 het Groot Schavernek.

Elfstedentocht 1917

De derde Elfstedentocht werd op 27 januari 1917 verreden. Hij ijs was oneffen door weinig vorst en een matige oostenwind. In totaal deden 150 rijders mee: 42 wedstrijdrijders en 108 toerrijders. Opnieuw won Coen de Koning. Ditmaal in een tijd van 9 uur en 53 minuten. Dankzij de rustige omstandigheden haalden 37 wedstrijdrijders en 83 toerrijders de finish. Janna van der Weg (24) uit Leeuwarden was de beste vrouwelijke rijder.

Elfstedentocht 1929

Bij een temperatuur van -18 graden, een snijdende noordoostenwind en slecht ijs werd op 12 februari 1929 één van de zwaarste Elfstedentochten verreden. Karst Leemburg werd de grote held. Hij kwam na 11 uur en 9 minuten als eerste over de finish. Als transportarbeider was hij gewend aan zwaar werk in weer en wind. Er waren 54 wedstrijdrijders en 103 toerrijders die de tocht wisten te voltooien. Sommigen hadden bevroren lichaamsdelen die op de operatietafel eraf gezet moesten worden.

Elfstedentocht 1933

Op 16 december 1933, de winter moest nog officieel beginnen, werd de tocht 'om de zuid' gereden. De weersomstandigheden waren nagenoeg ideaal: geen wind, lichte vorst en overal goed tot uitstekend ijs. Er deden 173 wedstrijdrijders en 1339 toerrijders mee aan de tocht. Er werden twee schaatsers tot winnaar uitgeroepen: Abe de Vries (26) en Sipke Castelein (23). Ze legden de afstand af in 9 uur en 5 minuten. Abe de Vries had eigenlijk gewonnen, maar hij had de streep niet gezien. “Anders waren we gearmd aangekomen”, zei Abe later. Hij wilde echter de eer met Castelein delen en het Elfstedenbestuur stemde daarmee in. Er kwamen 57 wedstrijdrijders en 173 toerrijders over de streep.

Elfstedentocht 1940

Op 30 januari 1940 werd een barre Elfstedentocht verreden. Er was strenge vorst, een felle oostenwind, en halverwege de middag een sneeuwstorm die het traject in het noorden van Friesland onbegaanbaar maakte. Er hadden zich 688 wedstrijdrijders ingeschreven waarvan slechts 93 Leeuwarden haalden. Van de 2716 toerrijders haalden niet meer dan 27 de eindstreep, waaronder één vrouw Sjoerdje Faber uit Wergea. Er kwamen tegelijkertijd vijf wedstrijdrijders over de streep: het zogenaamde Pact van Dokkum. Ze werden ook alle vijf als winnaar erkend: Piet Keijzer, Auke Adema, Cor Jongert, Dirk van der Duim, Sjouke Westra. De 200 kilometer werden in 11 uur en 30 minuten afgelegd.

Elfstedentocht 1941

Op 6 februari 1941 werd onder mooie omstandigheden (afgezien van de oorlog uiteraard) opnieuw een Elfstedentocht gehouden. Er deden 600 wedstrijdrijders mee waarvan er 500 de finish haalden. Van de 2200 toerrijders haalden 1400 de eindstreep. Er werd in tegenovergestelde richting geschaatst. Het lastige stuk tussen Dokkum en Franeker kwam als eerst. Auke Audema, die het jaar daarvoor ook al won, won nu opnieuw. Hij deed er 9 uur en 19 minuten over.

Elfstedentocht 1942

Op 22 januari 1942 werd de achtste Elfstedentocht verreden onder mooie weersomstandigheden: zonnig weer en afnemende wind. Slager Sietze de Groot uit Weidum won de race in een nieuw recordtijd van 8 uur en 44 minuten. Er deden 970 wedstrijdrijders mee waarvan 853 de eindstreep behaalden. Van de 3862 gestarte toerrijders haalden 3669 de laatste stempel. De weinig uitvallers waren het bewijs dat de weersomstandigheden gunstig waren. Toch eindigde de tocht in mineur omdat drie schaatsers een tetanus-infectie aan hun bevroren tenen hadden opgelopen. Zij moesten dat met de dood bekopen.

Elfstedentocht 1947

Op 8 februari 1947 vond een chaotische Elfstedentocht plaats. Alles zat tegen: het weer, het ijs, in de Bouwhoek moest men tweeënhalve kilometer lopen. Het was wel een spannende wedstrijd. Bosman kwam als eerste over de streep na 10 uur en 31 minuten. Er was echter door een aantal rijders vals gespeeld. Verschillende rijders hadden 'opgelegd' en andere hadden zich laten trekken. Na onderzoek werden de eerste vier binnenkomers uit de uitslag geschrapt. Nummer vijf, Jan van der Hoorn, werd tot winnaar uitgeroepen. Van de 2777 wedstrijdrijders kwamen slechts 39 in de uitslag voor. Van de bijna 1800 toerrijders kwamen slechts 270 op tijd binnen.

Elfstedentocht 1954

Onder ideale omstandigheden werd op 3 februari 1954 de tiende Elfstedentocht afgewerkt. Het werd de glorietocht van Jeen van den Berg, een 26-jarige onderwijzer uit Nijbeets. Hij legde het traject af in de recordtijd van 7 uur en 35 minuten. De strijd in de finale was dramatisch. Jeen van den Berg lag op kop, gevolgd door Anton Verhoeven en Jan Charisius die uitgleed over een strootje en kon inpakken. Van de 2596 toerrijders haalden 2143 de finish.

Elfstedentocht 1956

Op 14 februari 1956 kon Jeen van den Berg zijn favorietenrol niet waarmaken. Dit keer werd hij door pech getroffen. Hij kreeg een mankement aan zijn schaats en kon niet meer aansluiten bij de kopgroep van vijf man die hand in hand over de finish gingen na 8 uur en 48 minuten. Ze werden daardoor echter gediskwalificeerd. Er werd geen winnaar aangewezen. Dus Jeen van den Berg, die zesde werd, kon niet zijn tweede overwinning opeisen. De omstandigheden waren verre van ideaal: het ijs was slecht en er stond een harde wind. Van de 259 wedstrijdrijders haalden 109 de laatste stempel. Van de 6070 toerrijders kwamen er 4739 voor middernacht binnen.

Elfstedentocht 1963

Op 18 januari 1963 vond de zwaarste Elfstedentocht tot nu toe plaats. De omstandigheden waren Siberisch koud: strenge vorst, stuifsneeuw en erbarmelijk slecht ijs. Er ontstond hierdoor een moordende race. Hylke Speerstra moest opgeven vanwege bevroren ogen. Reinier Paping werd de grote held. De sportleraar uit Ommen won in een tijd van 10 uur en 59 minuten de helse tocht. Van de 575 gestart wedstrijdrijders kwamen er 57 op tijd binnen. Het slachtveld onder de 9650 toerrijders was nog groter. Niet meer dan 72 van hen behaalden de eindstreep.

Elfstedentocht 1985

Na 22 jaar vond op 21 februari 1985 de dertiende Elfstedentocht plaats. Voor het eerst werd de tocht rechtstreeks verslagen op de televisie en was de Elfstedentocht uitgegroeid tot een mythe. Er gingen 227 wedstrijdrijders en 16.000 toerrijders van start vanuit de Frieslandhal. In een zinderende finale versloeg Evert van Benthem de andere grote marathonrijders. De tijd was een nieuw record: 6 uur 46 minuten en 47 seconden. Van de toerrijders, waaronder prins Willem-Alexander (W.A. van Buren), behaalden ruim 13.000 de laatste stempel.

Elfstedentocht 1986

Op 26 februari 1986 bewees Evert van Benthem opnieuw zijn klasse door voor de tweede keer te winnen. Hij won na een fantastische solo met ruim een minuut voorsprong op nummer twee, Rein Jonker. Van Benthem reed iets langzamer dan het jaar er voor. Hij noteerde een tijd van 6 uur 55 minuten en 17 seconden. Dit had te maken met het slechte ijs waar veel scheuren in zaten. Er deden 317 wedstrijdrijders mee. Daarvan klasseerden zich er 201. Van de bijna 17.000 toerrijders behaalden 14.788 het felbegeerde kruisje.

Elfstedentocht 1997

Op 4 januari 1997 vond de vijftiende Elfstedentocht plaats. De weersomstandigheden maakten het een zware tocht. Er stond veel wind en de gevoelstemperatuur lag soms op de -18 graden. Het werd gezien als de zwaarste tocht sinds 1963. Er gingen 301 wedstrijdrijders van start. En er waren 16.387 toerrijders die probeerden een kruisje te bemachtigen. Winnaar van de wedstrijd werd Henk Angenent uit Alphen aan den Rijn. Hij klopte in de eindspurt Erik Hulzebosch. De tijd van de winnaar was 6.47,18. Bij de vrouwen won Klasina Seinstra in een tijd van 7 uur en 49 minuten.

Lees verder

© 2008 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Elfstedentocht: risico is voor de schaatser zelfVanaf 2010 zal de Elfstedentocht andere regels kennen. Wie mee gaat doen aan de Tocht der Tochten in Friesland zal moete…
Waarom de Elfstedentocht zo vaak niet doorgaatWaarom de Elfstedentocht zo vaak niet doorgaatDooi, harde wind en sneeuw zijn vaak de oorzaken waarom de Elfstedentocht niet doorgaat of op het laatste moment wordt a…
Elfstedentocht 1986 en 1985 integraal, 30 jaar na datonieuws uitgelichtElfstedentocht 1986 en 1985 integraal, 30 jaar na datoOp zaterdag 21 februari 2015 werd de uitzending die NOS Studio Sport in 1985 maakte van de Elfstedentocht, integraal uit…
De Elfstedentocht van 1963Op 18 januari 1963 vond de twaalfde Elfstedentocht plaats. Dat was de ergste Elfstedentocht uit de gehele geschiedenis.…
Elfstedentocht – Finish in de Leeuwarder binnenstadElfstedentocht – Finish in de Leeuwarder binnenstadAls de Elfstedentocht wordt gereden, dan is de finish op de Bonkevaart (Bonkefeart) bij Leeuwarden. Het einde van de toc…
Bronnen en referenties
 • https://www.elfstedentocht.frl/
 • Wikipedia
 • NOS Nieuws
 • http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Leeuwarden/4056855
 • http://www.nu.nl/dvn/4373768/kans-nieuwe-elfstedentocht-neemt-elk-jaar-verder-af.html
 • http://www.veiligheidopnatuurijs.nl/veiligheidschaatsen.htm
 • https://www.weissensee.nl/programma-2018/
 • https://www.fietselfstedentocht.frl/

Reageer op het artikel "De Echte, Alternatieve en Fietselfstedentocht 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Nino Mulder, 03-01-2014 12:05 #78
IT GIET OAN!
De vooruitzichten zijn eindelijk positief, er komt vorst aan. Hopelijk dat het doorzet, ik heb namelijk zo'n voorgevoel dat 2014 'em helemaal gaat worden!

Anne, 08-02-2012 23:54 #77
Wat een trut bestuur zeg? Ze durven het gewoon niet aan! En de mensen gewoon voor de gek houden. Ze willen het onderste uit de kan hebben. Ja dan komt er niks van en krijg je het deksel op je neus! Had Gerrit Hiemstra niet voor meer vorst kunnen zorgen? Misschien zouden het dan wel geloven? Reactie infoteur, 09-02-2012
Veiligheid gaat boven alles. Maar wie weet blijft het toch nog stevig vriezen en hebben de weervoorspellers het mis. Blijven hopen…

Etsel

Anne, 07-02-2012 17:00 #76
IT Giet Net OAN! De temperatuur gaat steigen de komende week. Dus als ze het nu niet snel organiseren komt er weer niks van terrecht dit jaar. En blijft de teller op 1997 staan met als winnaar de ongekroonde koning. Henk Angenent de spruitjesteler uit Alphen aan de Rijn.

Jo Beckers, 06-02-2012 22:04 #75
't Klinkt gek misschien, maar waarom wordt die baan gewoon niet "gedweild"?
Ik bedoel dan met een alternatieve methode om die sneeuw en oneffenheden te smelten, voor mijn part met een brede ijzeren plaat verwarmd met een even brede vuurkorf erop of zo iets. Trekt die met b.v. 2 km/ uur over het ijs, op zo'n 100 plaatsen tegelijk en vriezen maar, klaar! Wel nu beginnen…

Silvia, 06-02-2012 13:11 #74
23 februari een elfstedentocht op de schaats. Dit moet lukken. Reactie infoteur, 06-02-2012
Dat is wel heel ver weg. Het lijkt eerder volgende week te gaan worden als het door blijft vriezen.

Etsel

Wobbiej, 06-02-2012 08:50 #73
Moet je inschrijven voor de elfstedentocht?! Reactie infoteur, 06-02-2012
U kunt alleen meedoen aan de Elfstedentocht als u lid bent van de vereniging en tevens bent ingeloot. Als u niet aan deze beide voorwaarden voldoet, dan kunt u niet aan een eventuele tocht meedoen. Wanneer u zich aanmeldt vóór 31 mei en u voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden, dan wordt u in het winterseizoen daarop als lid van onze vereniging ingeschreven.

meer info: http://www.elfstedentocht.nl/nl/de_vereniging/lidmaatschap

Theo Bergenhenegouwen, 06-02-2012 08:42 #72
IT GIET OAN!
Woensdag (08/02) een dagje lichte dooi om de sneeuw op het ijs te laten smelten en een gladde toplaag aan te laten vriezen en dan op naar een week strenge vorst waarna we die 200 km kunnen trotseren; ik heb er zin in!

Anthonie, 05-02-2012 00:31 #71
Hopelijk worden deze woorden gezegd deze winter! Met -22.9°C in Lelystad afgelopen nacht (3 feb) zou je het denken… Echter de thermische isolatie van de sneeuw is een enorm probleem, op de grote open gebieden is het niet te verwijderen, en de vraag is of volgende week de ensemble-verwachting van het KNMI uitkomt. In dat geval lichte dooi eind volgende week, en zullen we weer jaartje moeten wachten. Maar dát ie nog een keer komt is zeker, vroeger of laat: IT GIET OAN! Anthonie (Uit een ijskoud Lelystad)

Wim Voorbij, 31-01-2012 11:29 #70
IT GIET OAN! volgens Chinese 12 jarige cyclus (hierin 3 jaar kouder en ook 3 jaar warmer) de zogenaamde temperatuur cyclus zitten we in het 3e van 3 koudere jaren, Dus komt ie binnen 10 dagen!

Alvestedetocht Elfstedentocht, 29-10-2011 17:06 #69
De voorspellingen zijn zeer serieus!
Alhoewel 3 maand lang -25 onwaarschijnlijk lijkt zullen we dat vast wel (enkele) dagen krijgen.
Ut gjit oan in 2011? Nee, mar in 2012 is it safier!

Twan, 28-12-2010 09:59 #68
Het zal er om hangen. Ik begreep dat de dikte van het ijs nog op zo'n 6 cm zit, dus er is nog heel wat te gaan. Maar een weekje vorst en het begint ergens op te lijken. Wie zijn de kanshebbers? Reactie infoteur, 28-12-2010
Er lijkt nu een dooi aanval te komen. Dus we moeten nog even geduld hebben op een nieuwe vorstperiode. Kanshebber bij de mannen: Bob de Vries. Kanshebber bij de vrouwen: Foske Tamar van der Wal.

Etsel

Bruce Vreden, 26-12-2010 06:33 #67
Het klimaat kan altijd ook de andere kant op veranderen dus we krijgen heus nog wel een elfstedentocht.

Oene, 25-12-2010 20:17 #66
Ja hij komt er. En bovendien zal hij de komende jaren wel vaker komen nu we aan de vooravond staan van het Dalton minimum (mini mini ijstijd met temperatuurdaling van 2 gr. C).

Christa Giessen, 24-12-2010 12:04 #65
Ja, mijn gevoel zegt dat de 11 stedentocht doorgaat, mijn hart ging open toen ik beelden zag van de belter-wiede. ik kom zelf uit Giethoorn en heb veel geschaatst. machtig mooi joh! Ik hoop van harte voor alle schaatsliefhebbers dat het echt door gaat.

Vandamme, 23-12-2010 14:08 #64
Na straks 14 jaar mag het eens! we kijken er in vlaanderen al naar uit. De opwarming van de aarde heeft wel koudere winters voor gevolg door het vertragen van de Golfstroom, raar maar waar.

Ruben Pols, 22-12-2010 16:22 #63
Gezien de weersvoorspelling na kerst zou het best wel eens kunnen dat de elfstedentocht op niet al te lange termijn komt.
Dit jaar niet denk ik, maar wel in de eerste helft van januari als het zo doorgaat met de vorst tenminste en de sneeuw Friesland links laat liggen.
Ik zal voor jullie duimen.

Sabine, 22-12-2010 14:32 #62
Ik hoop natuurlijk dat het gewoon door kan gaan want ik kom uit friesland en dan zou het wel leuk zijn als ik daar dan weer eens naar toe kan gaan om een groot evelement te bekijken. dus van mij mag het gewoon door gaan.

Francois, 19-12-2010 22:11 #61
Zoals het er nu naar uitziet gaat het een dikke week dooien. Kerst wordt waarschijnlijk nog koud, maar daarna wordt het iets minder koud. Ik vermoed wel dat het in de eerste week van het jaar 2011 weer kouder gaat worden. Maar dit zal ook weer gepaard gaan met sneeuw. Dus we zullen nog steeds af moeten wachten. Reactie infoteur, 20-12-2010
Zolang de kans op sneeuw groot is, zal een Elfstedentocht voorlopig nog wel uitblijven.

Frank Verhart, 28-11-2010 13:32 #60
Natuurlijk komt er eens in de zoveel tijd een Elfstedentocht. Dit blijkt bijvoorbeeld wel uit de winter 2008-2009 die in Limburg erg streng was. De winter was rond Maastricht streng genoeg voor een Elfstedentocht. De vorst zat dus niet op de juiste plek. Maar dat is een kwestie van tijd. Zoals we in Limburg wel zeggen. 't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag…

Bram, 25-03-2010 14:25 #59
Het leuke is dat het natuurlijk allemaal onzin is. Het IS niet te voorspellen. Net zoals enkele jaren geleden voorspeld werd dat een witte kerst onmogelijk was is ie er in 2010 toch gekomen. Duidelijk is dat objectief gezien de kans op een elfstedentocht elk jaar afneemt! Ook duidelijk is dat strenge winters vaak in clusters van een paar jaar komen. Dat betekent bijvoorbeeld dat 2011 een hogere kans heeft dan 2012. Vind je clustering onzin dan is het net andersom. Kortom er valt geen peil op te trekken maar als ie komt doe ik mee al moet ik priksleeen.

Fs, 18-02-2010 16:26 #58
@A.M Ga maar eens kijken op wikipedia bij zonnevlek en zonnecyclus. Aangezien we nu kwa zonneactiviteit op hetzelfde punt zitten in de cyclus als in 1985, moet je het met dat jaar vergelijken, niet met vorig jaar toen was de zon nog veel sterker. De aarde is gemiddeld bijna 1 graad opgewarmd, je kunt dus een schatting maken hoe koud het zou zijn geweest zonder de opwarming. Wel is het weer veranderlijk, de ene dag zal het verschil meer zijn dan de andere dag. Maar vergelijken met de afgelopen jaren is onzin. Je kunt alleen vergelijken met de jaren waarin de zonneactiviteit even hoog is.

@infoteur De sneeuw heeft inderdaad in het begin een negatieve invloed gehad, echter lag op dat moment een groot gedeelte van het traject nog open. Later had de sneeuw juist een positieve werking, vlak voor de dooi-inval(len). Hierdoor dooide het ijs minder snel. Ik ben met je eens dat aan het "illegaal" schaatsen van de route geen eer te behalen valt, maar denkt de rest er ook netzo over als ze geen startbewijs kunnen krijgen?

A. M., 13-02-2010 12:52 #57
@Fs Ga eerst maar even klimatologie studeren voordat je nutteloze standpunten verkoopt op het internet =). Inderdaad, de sneeuw is de boosdoener, en aangezien het dit jaar meer dan 1 graad kouder was elke dag dan vorig jaar, toont al aan dat de ' ik tel er 1 graad bij op totale onzin is.'

Fs, 12-02-2010 12:25 #56
Minder deelnemers laten starten lijkt mij geen goed idee, dan krijg je dat er meer mensen halverwege gaan opstappen, probeer dat maar eens te controleren/tegen te houden.

Ik denk trouwens dat hij er niet komt dit jaar. De mindere zonneactiviteit heeft wel geholpen voor een koudere winter. Maar net die ene graad opwarming van de aarde doet ons de das om. Ga maar eens na als de afgelopen weken het elke dag 1 graad kouder was geweest, dan was het ijs nu een stuk dikker geweest. Ook vorig jaar zijn we hem om dezelfde reden misgelopen. In 85 en 86 was het net genoeg om 2 achter elkaar te krijgen. Reactie infoteur, 12-02-2010
Als ze halverwege opstappen missen ze toch stempels? Dan schaats je voor niets en kun je nooit aantonen dat je de Elfstedentocht hebt gereden.

Ik denk ook dat de sneeuw dit jaar roet in het eten heeft gegooid.

Etsel

Kema, 11-02-2010 17:30 #55
Als hij er nu niet komt, dan komt hij waarschijnlijk nooit meer. De organisatie wordt steeds moeilijker en zo een groot evenement is heel moeilijk waar te maken. Waarschijnlijk hebben de orginisateren er ook wat angst over. Al hoewel, ik hoop dat hij er komt dit jaar. Het zou geweldig wezen. Corrie. Reactie infoteur, 11-02-2010
Als organisatie moeilijker wordt dan zal men gewoon minder deelnemers laten starten…

Lizzy Koppe, 30-01-2010 07:57 #54
Deze winter maakt het wel heel spannend! We blijven hopen en in de tussentijd, als het even kan, schaatsen op natuurijs. Niets is mooier dan dat. Van baby tot bejaard, je komt er van alles tegen en dat maakt schaatsen zowel tot volkssport als tot volksvermaak. We mogen met z'n allen nooit de hoop op de tocht der tochten opgeven. En of je nu zelf de Elfstedentocht schaatst, langs de kant staat aan te moedigen of het thuis op de televisie volgt… de Elfstedenkoorts treft iedereen. Het virus zit in je bloed als je Nederlander bent. Op de vraag of er ooit nog een tocht komt, kan ik dus alleen maar met een volmondig 'Ja' antwoorden. Al was het alleen maar op aanmoediging van het bekende spreekwoord: de wens is de vader van de gedachte. Met z'n allen hard hopen dus! Reactie infoteur, 30-01-2010
Heel mooi geformuleerd!

Etsel

Joost, 29-01-2010 17:09 #53
Het is opzich een koude winter, maar vaak hebben we toch sneeuwbuien.
Ik zet toch een klein kansje op midden februari maar dan moet het vanaf nu ook blijven vriezen en anders kunnen we het voor deze winter wel vergeten. Reactie infoteur, 30-01-2010
Voor als nog heeft de sneeuw de overhand. Maar dat heeft ook wel weer z'n charme.

Etsel

Marijke, 19-01-2010 17:24 #52
Ik zou het wel graag willen, ik woon in Oosterijk en volg dit met hoop dat het nog een keer gaat gebeuren.
Hier draait alles om het skièn, en in Nederland alles om de schaats, het grootste evenement wat ik mij maar kan voorstellen de Elfstedentocht.
Schaatsers gewoon de moed niet opgeven.
Groeten uit Oosterijk Reactie infoteur, 19-01-2010
Het gaat weer licht vriezen, dus…

Rudy, 14-01-2010 07:01 #51
Goeie topic! vraag aan een schaatsliefhebber of het er ooit nog van komt? lekker koffiedik kijken… :-p met een beetje pech loopt friesland onder water door het stijgende ijspijl. dus: who knows. gewoon lekker blijven trainen en genieten van elk stukje natuurijs wat je kunt pakken. Reactie infoteur, 14-01-2010
Er is toch niets mis mee met het doen van een voorspelling? Het is gewoon elk jaar een hype zodra er sprake is van vorst. Je moet het vergelijken met de vraag: "Krijgen we een witte kerst?" Toevallig is die in 2009 wel uitgekomen terwijl het niet echt verwacht werd. Mensen houden er nu eenmaal van om te speculeren.

Jean, 13-01-2010 09:11 #50
Ik hoop dat de tocht kan doorgaan Reactie infoteur, 13-01-2010
Aan de oplopende temperaturen te zien, voorlopig nog niet helaas.

Groet, Etsel

Johan van Andel, 11-01-2010 10:03 #49
Als de tocht der tochten onder soortgelijke omstandigheden kon doorgaan, mits het ijs dik genoeg is… een tocht voor de wedstrijdriders, en e.v.t een nader te bepalen aantal andere rijders. Ik bedoel overigens de tocht van 1963. Toen reden er ook een minder aantal BIKKELS! Reactie infoteur, 11-01-2010
Zou inderdaad een optie kunnen zijn. We weten niet of iedereen daar zo blij mee zal zijn.

Groet, Etsel

Tom Vandenberghe, 10-01-2010 03:59 #48
I enjoyed the article, sorry I can not write in dutch. Even in the United States we follow the Elfstedentocht! I hope and pray for the weather to be such that it can happen soon.
Much Success. Reactie infoteur, 10-01-2010
Dear Tom,

Let's hope for the best. At the moment it is still snowing. But the weather forecast for the coming days looks rather good; at least no more snow.

Bye,

Etsel

Philip, 08-01-2010 14:28 #47
Laat ons duimen voor een nieuwe schaatsmarathon. Als Belg zijnde, kijk ik ook elk jaar met veel verwachting uit naar een nieuwe editie van de grootste uitdaging voor elke schaatser. Wie kent de triomfen niet van Evert van Benthem in de jaren 80 en die van Henk Angenent in '97. Zoal het er nu naar uitziet, is er een reele kans dat we dit jaar wederom kunnen genieten van een titanenstrijd.

We hopen er alvast op.

Groeten,

Philip Reactie infoteur, 08-01-2010
Voor bijvoorbeeld Erben Wennemars zou een tocht erg mooi zijn, nu hij niet mee kan naar de Winterspelen. Niet dat we verwachten dat hij gaat winnen; dat zal toch echt een marathonrijder worden. Wie gaat met de eeuwige roem strijken?

Groet, Etsel

Gerard, 08-01-2010 14:09 #46
Ik uit amersfoort (provincie utrecht) niemand kan voorspellen als we hem wel of niet krijgen en de afgelopen 100 jaar men kan wel zeggen kans van 15% dat is simpelweg een berekening er was ook een berekening dat ze zeiden millenium 2000 valt het stroom en weet ik wat allemaal uit hebben jullie iets gemerkt? nee?ik ook niet en dat was ook een berekening dus ik zeg elk jaar is het mogelijk alleen moeder natuur weet wanneer en niet wij met ons waardeloze voorspellingen hopen en ik hoop er op de groeten Reactie infoteur, 08-01-2010
De voorspellingen zijn over het algemeen niet slecht, maar kunnen natuurlijk het weer zelf niet beïnvloeden.

Dit weekend komt er weer sneeuw dus de kans op een Elfstedentocht laat nog wel even op zich wachten.

Rik Husson, 06-01-2010 16:52 #45
Wij belgen hopen uit ganser harte dat "it oan giet". Ieder jaar komen we langs de Elfstedenroute genieten, maar elk jaar verdwijnt een stukje herinnering aan jullie tocht.
Ook het zomertoerisme heeft deze gebeurtenis nodig. Hopen dus maar. Reactie infoteur, 06-01-2010
Leuk dat er zoveel Belgen enthousiast zijn, en al bij matige vorst. Hoe groot moet de vreugde niet zijn bij onze zuiderburen als het streng gaat vriezen?;)

Groet, Etsel

Albert van Honk, 05-01-2010 22:26 #44
Het blijft een voorspelling natuurlijk, maar de weerkaarten voor eind januari zien er bijzonder goed uit. We krijgen nog een korte periode met lichte dooi, maar daarna… Ik zou zeggen, schaatsen slijpen en naar Friesland. "It giet oan" zullen we binnenkort weer horen… Reactie infoteur, 06-01-2010
Schaatsen zal wel mogelijk zijn, maar een Elfstedentocht heeft toch echt strenge vorst nodig. Dat hebben we tot nu toe nauwelijks gehad…

Wim Hendriks, 05-01-2010 13:10 #43
Wat mij de laatste jaren opvalt is dat als er al een keer een winter is dat het vriest, deze vorst nog maar zelden streng tot zeer streng is (m.u.v. Limburg vorig jaar). Ook nu weer is in tegenstelling tot de eerdere verwachtingen er gemiddeld genomen nog maar matige vorst. In de jaren 80 waren er winters met dikwijls temperaturen tussen de circa -15 en -20 graden vorst, evenals in 1979.

Ik ben bang dat hedentendage dit soort temperaturen in Nederland gewoon niet meer voor zullen komen. Dit in combinatie met de huidige sneeuw op het ijs maakt de kans op een 11-stedentocht dit jaar mijnsinziens nihil, ook al vriest het nog 3 weken! Reactie infoteur, 05-01-2010
Sneeuw is inderdaad een grote spelbreker op dit moment.

Antoine W., 04-01-2010 22:51 #42
Hoe dik moet het ijs zijn om een hoovercraft te dragen? Alle gekheid op een stokje: Ik stel voor dat lozingen van warm water voorlopig worden verboden. Besneeuwde trajecten kunnen onder water worden gezet zodat het ijs van boven aangroeit. Dat geeft mindere kwaliteit maar wel dikker ijs, en het van onderaf smalten wordt gestopt als er geen isolerende sneeuwlaag meer is. Wel een oogje houden op de weerberichten want een pak sneeuw op water op ijs geeft gruwelijk slecht ijs…

Gerrit Harms, 04-01-2010 20:35 #41
Het weerbericht geeft aan dat het de komende 2 wegen blijft vriezen. Helaas ligt er nu sneeuw op het ijs. Het zou geweldig wanneer we iets bedenken waardoor de tocht door kan gaan. BV. De sneeuw verwijderen met hoovercrafts, Waterop het ijs sproeien, De sneeuw weg schaven, Wie heeft nog beter ideeen?

Oane, 04-01-2010 14:45 #40
Mensen, die tocht duurt nog wel even. Opvallend is dat de er hier in Friesland met geen woord over wordt gesproken en dat de Hollanders (belgen :)) al weer in rep-en-roer zijn.

Ik kijk van uit mijn werkplek op een gedeelte van de route en dat ligt nu (04-01-2010) nog open. Reactie infoteur, 04-01-2010
Ja momenteel sneeuwt het, dus het schiet niet zo op.

Etsel

Ludo van Wellen, 04-01-2010 13:34 #39
Ik hoop dit jaar op een schaats elfstedentocht, ik heb al enkele jaren de fietstocht met Pinksteren gedaan en zou nu graag eens komen supporteren voor de schaatsers hoop dat het door gaat in 2010 Reactie infoteur, 04-01-2010
Blijven duimen draaien. Wie weet helpt het.:)

Etsel

Allert Mastenbroek, 03-01-2010 21:23 #38
Ik ben er zeker van dat de elfstedentocht er weer van gaat komen, misschien zelfs deze winter wel. Het ziet er nu al goed uit. De mensen die praten over de opwarming van de aarde zijn de laatste dagen opvallend stil! Reactie infoteur, 04-01-2010
Zolang het vriest wel. Maar het hoeft maar even warmer te worden of je hoort ze weer.;)

Fries, 03-01-2010 17:38 #37
@Dennis: ziet er idd al veelbelovend uit, ik had hem ook al gezien. Maar door die sneeuw wordt het ijs weer minder (letterlijk en in centimeters). Dus wanneer het ophoud met sneeuwen en zo blijft vriezen is er zeker een kans!

Ik woon vlakbij Sneek en IJlst, maar hier is de ijsbaan nog niet open, er ligt teveel sneeuw op. Ze gooien er nu water overheen zodat de sneeuw ook water wordt, en dan hopen dat het dus niet meer gaat sneeuwen en zo blijft vriezen!

Ik hoop het zooo :D

Frank, 03-01-2010 14:40 #36
Als Belg, al jààààààààren getrouwd met een Nederlandse, volg ik met grote interesse de stijgende zenuwachtigheid in Friesland. Zijn de Rayonhoofden al bij elkaar geweest? Hoeveel rayonhoofden zijn er eigenlijk? Beslissen zij of 'it oan geet'?
Wij duimen!
PS. Als door de opwarming van de aarde de Golfstroom stilvalt, zouden we wel eens veel meer Elfstedentochten kunnen krijgen, want dan zouden wij hier in de lage landen paradoxaal genoeg veel strengere winters krijgen. Reactie infoteur, 03-01-2010
Elk nadeel heb zijn voordeel.;)

Nele, 02-01-2010 18:46 #35
Wel, ik denk dat de kans dat er een ooit nog een Elfstedentocht zal plaatsvinden zeker nog bestaat. Maar, de opwarming van de aarde kan altijd nog roet in het eten gooien. Het weer kan zeer onvoorspelbaar zijn. Het wordt afwachten :-) Reactie infoteur, 02-01-2010
We hebben nu al twee winters achter elkaar dat het aardig vriest. Vorig jaar scheelde het niet veel. Nu vriest het aardig maar is nog lang niet genoeg voor een Elfstedentocht.

Groet, Etsel

Dennis, 31-12-2009 17:16 #34
Het begint nu toch steeds meer te kriebelen, vooral als je de verwachte ijsgroei gaat bekijken: http://www.knmi.nl/exp/pluim/Data/ijs/PLUIM_06260_IJS.gif dan komt het toch akelig dicht in de buurt van de 15 cm grens, wie weet de 2e week van januari de bekende woorden it giet oan, laten we het hopen. Reactie infoteur, 31-12-2009
Dank voor de link. Ziet er inderdaad goed uit.

Groet, Etsel

Maerten Marco, 29-12-2009 21:21 #33
Ik sluit niet uit dat we nog deze eeuw zelfs evenveel tochten zullen meemaken, op voorwaarde dat de huidig bijzonder lage zonneactiviteit nog decennia aan zal houden. Enerzijds is er het broeikas-effect, maar anderzijds zou het huidige zonneminimum op langere termijn de effecten van de broeikas tijdelijk kunnen afremmen, zelfs tenniet doen als het gaat om een nieuw Maunder-minimum. Op www.spaceweather.com kan je de zonneactiviteit opvolgen en zelfs tabellen opvragen van de laatste 150 jaar per 11 jaar-cyclus. Deze winter zie ik veel kans dat het doorgaat aangezien door de vorige vorstperiode het water flink is afgekoeld en de winter in noord-europa in volle gang is. Ik woon in Belgie, maar ik gun het jullie van harte. Het is een feest op zich. Reactie infoteur, 29-12-2009
Bedankt voor de link naar www.spaceweather.com.

Groet, Etsel

Marc, 29-12-2009 17:39 #32
Het gaat deze week koud worden, ook Bart Veldkamp gelooft in een 11-stedentocht, misschien al rond 10 januari (bron: twitter). Ik geloof er ook graag in:-) Reactie infoteur, 29-12-2009
Ja als Veldkamp het zegt, dan is er een grote kans.;) Hij is nu nog jong genoeg om de wedstrijd te kunnen winnen, hoewel hij niet echt een specialist is.

Groet, Etsel

Jan van Noort, 27-12-2009 18:45 #31
Ca 15.000.000 vierkante kilometer waarin de temparatuur ca. -40 bedraagd lijkt mij een prima koelkassie. Nu alleen nog iemand vinden die de deur daar openzet. Het totale kouoppervlak is nu extreem groot! Dus een goede kans dat het deur get, die elfstedentocht.

Gino Muller, 19-12-2009 16:31 #30
Ja, het kan vriezen en dooien. Ik heb er een goed gevoel over, dat de 11 stedentocht er nu toch een keertje gaat aankomen en weliswaar op 10 januari 2010. Het zou fantastisch zijn, 100 jaar na de eerste 11 stedentocht.
Ik duim voor jullie allemaal.
Nostalgie liefhebber. Reactie infoteur, 19-12-2009
Voor een weersverwachting zie:
http://wetenschap.infonu.nl/weer/29475-weersverwachting-weersvoorspelling-2010-het-weer.html

Nico van der Burgh, 17-12-2009 11:49 #29
Hallo schaats liefhebbers.
Er komen zeker weten nog 11 stedentochten in de toekomst. De natuur laat zich niet voorspellen en doet wat hij wil.
Vergeet niet dat men tussen 1963 en 1985 ook 22 jaar heeft geroepen dat hij nooit meer komt.Als men bij de weersvoorspelling goed had gezeten hadden er trouwens de vorige eeuw niet 15 maar minstens 17 tochten verreden kunnen worden. Conclusie, zorg dat je in shape bent want onverwachts kun je aan de bak. Vr gr 11 steden rijder. Reactie infoteur, 19-12-2009
Ja, dat is het beste advies. Goed trainen en zorgen dat je in vorm bent. Wie weet win je de Elfstedentocht en heb je eeuwige roem!

Peter, 11-01-2009 15:26 #28
In België heeft het helaas 3x zo hard gevroren als in Friesland. Ik vond de vriestemperaturen van de laatste dagen in Friesland maar magertjes. Er komt nu een fikse dooiperiode aan, die zo erg is, dat er binnen de 2 weken, geen cm ijs overblijft. Jammer maar helaas, ook dit jaar geen elfstedentocht(Of het moest in februari nog een stevig stukje vriezen) Reactie infoteur, 11-01-2009
Het gaat inderdaad nu dooien. Jammer. Hopelijk komt er een tweede vorstperiode die ook wat gunstiger voor Friesland uitpakt.

MVG, Etsel

Michele, 10-01-2009 22:45 #27
Een vraagje aan Etsel: Hoe komt het eigenlijk dat er in 1956 geen winnaar aangewezen werd? Ik blijf hopen dat het doorgaat! Hier in België vriest het al enkele nachten op sommige plaatsen tot -20°C! Vanmorgen om 9u was het bij ons (centraal België) nog -14°C. We hebben de zon zien opkomen achter de witgevroren bomen en de mooie sneeuwvelden. Prachtig! Tot 19 januari zouden de maxima hier amper boven het vriespunt zitten (als de voorspelling hier juist is). We zullen wat koude wind naar jullie blazen. Groetjes! Reactie infoteur, 11-01-2009
Na gedeelde overwinningen in 1933 en 1940, werd dit verschijnsel door de organisatie verboden. Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Jeen Nauta, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven overtraden in 1956 echter deze regel toen ze als eersten de finish overschreden. Zij werden gediskwalificeerd en er werd geen andere winnaar uitgeroepen.

Graag wat kou uit België naar Nederland, en dan vooral naar Friesland.

Groet, Etsel

Peterjohn van Hes, 10-01-2009 20:13 #26
Momenteel zit ik in het, [Zon overgoten Zuid-Afrika-Kaapstad] Ik hoop dat het door gaat voor al de fanatieke schaatsliefhebbers, heb zelf in '88 de elf meren tocht gereden - FANTASTISCH, dus de elfsteden is nog fantastischer zo als het er misschien nu uit ziet kan het gaan gebeuren! zo "It giet oan!" en wel op de dag dat (dus de 15de) 100jarig bestaan van de elfstedenvereniging. SUCCES! Reactie infoteur, 10-01-2009
Helaas Peter,

De vorstperiode loopt ten einde. Maandag gaat het al weer dooien. Maar goed de winter duurt nog lang. Dus misschien komt het in de volgende vorstperiode.

Groet, Etsel

M. Essenberg, 09-01-2009 08:44 #25
Natuurlijk komt er een 11 steden tocht. tussen 1963 en 1985 zat ook 22 jaar. Maar ik hoop dat de schaatsliefhebbers er niet zo lang op hoeven te wachten. Reactie infoteur, 09-01-2009
Wel jammer dan nu even een dooi-aanval komt. Hopelijk komt er nog een tweede vorstperiode.

Groet, Etsel

R. van der Veen, 06-01-2009 17:13 #24
IT GIET OAN! Natuurlijk komt er een 11 stedentocht, die van '97 werd ook pas in februari gereden als het zo door gaat dan gaat het gebeuren, ook al dooit het dat maakt nix uit want de 11 stedentocht is ook wel bij 'teiwaar' gereden. Reactie infoteur, 06-01-2009
Inderdaad maakt dooi op de dag zelf niets uit. Toch is het wel noodzakelijk dat het nog even goed door vriest. Ik gok zelf ook op februari.

Groet, Etsel

Valentine, 06-01-2009 09:50 #23
Ik hoop echt dat het weer nu even doorzet. Deze nachten zijn natuurlijk even super voor het ijs. Het word wel weer even tijd voor de tocht der tochten. De sfeer de gezelligheid heel friesland op zijn kop. De vooruitzichten staan alweer op dooi dus ik hoop dat dat maar heel tijdelijk is en dat het zich snel weer hersteld. Ik blijf duimen. En hoop snel de woorden it giet oan te hjeren. Reactie infoteur, 06-01-2009
Jammer is dat de strenge vorst voornamelijk in het zuiden en oosten van het land plaatsvindt. Friesland ligt momenteel wat ongunstig. Maar goed het weer is grillig. Eerst zou het maandagnacht de koudste nacht worden maar volgens de laatste berichten wordt het vannacht nog kouder. Dus de vorstperiode kan zomaar eens langer gaan duren. In ieder geval gaat het NK marathonschaatsen wel door a.s. donderdag. Dus dat is op zich al een goed teken. Nu nog duimen voor de tocht der tochten.

Groet, Etsel

Jeroen, 05-01-2009 18:13 #22
Ik ben van mening dat er vroeg of laat toch weer een 11 stedentocht komt. Als we tenminste met z'n allen ook china dus, wat meer rekening gaan houden met dat broeikast effect! Ijsberen die op de rug wegspoelen vind ik echt niet tof om te zien! Reactie infoteur, 05-01-2009
De kans is 1 op 15 (1 op 18), dus er zal zeker vroeg of laat een Elfstedentocht komen. Hopelijk herstelt het klimaat snel als we maatregelen nemen. Maar vergeet niet dat er vroeger ook warme winters waren. Dus een schoon klimaat wil nog niet automatisch zeggen dat dat meteen ook strengere winters betekent.

Groet, Etsel

Nick, 05-01-2009 13:21 #21
Met Bels bedoelt Adams Ben… België, ik hou het liever op Vlaanderen :-p Eat zou dat bangelijk zijn als hem doorgaat… dan kom ik zeker naar Friesland! Absoluut vind het één van de meest intrigerende sportevenementen ter wereld vermits het zo zelden doorgaat.

Hier in vlaanderen (kempen - limburg) had hij al lang kunnen doorgaan, elke nacht al minder dan -5 (meer dan een week) en overdag ook onder 0 graden. Overmorgen nacht gaat het hier -14 vriezen brrrrr Reactie infoteur, 05-01-2009
Hebben ze in Limburgs Vlaanderen ook zoveel water voor zo'n lange tocht?

Er wordt trouwens elk jaar wel een alternatieve Elfstedentocht gehouden in Oostenrijk (Weissensee) of in Finland (Kuopio). Dus zo uniek is het niet. Maar goed voor Nederlandse begrippen is het inderdaad uniek.

Groet, Etsel

11stedentocht2009, 03-01-2009 20:05 #20
Het kan vriezen en het kan dooien, maar wij denken dat de kansen behoorlijk toenemen voor een elfstedetocht 2009! Hop hop hop, schaatsen is helemaal TOP :-) Reactie infoteur, 03-01-2009
De komende dagen even een lichte dooi aanval. Maar daarna keert de vorst tijdelijk (onduidelijk voor hoe lang) terug.

Etsel

Ben, 03-01-2009 11:08 #19
Het zal wel mooi zijn laat ik het zo zeggen, als het doorgaat dan is het de 7de februari 2009. Dan ben ik namelijk jarig dan hoop ik mijn 51ste verjaardag te vieren. Reactie infoteur, 03-01-2009
Bij dezen alvast een mooie verjaardag toegewenst. Hopelijk met een Elfstedentocht.

Groet, Etsel

Adams Ben, 03-01-2009 09:58 #18
Ook hier in Bels hopen we dat "um deur gaot". In '97 heel den dag voor den TV gezeten(vanaf 0500h),ontzettend genoten! Dit jaar komen we misschien af (aan de staat is makkelijk verlof te krijgen). Reactie infoteur, 03-01-2009
Waar ligt Bels? Of wat bedoel je met Bels?

Chris Damhuis, 03-01-2009 04:16 #17
"It giet oan!" zou hier in Limburg inderdaad niet kunnen:) Dan zou het zijn:

Ut geit durch!

Maar wij hebben hier helaas niet het waterstelsel dat men in Friesland heeft:-p
Toch hoop ik erop dat er dit jaar nog iets van komt! Dus mensen:

Duimen maar!:-) Reactie infoteur, 03-01-2009
Bovendien heeft men in Limburg waarschijnlijk ook geen woord voor klúnen.;)

Ik duim ook. Maar ik schat begin februari de hoogste kans.

Groet, Etsel

Hans van Vliet, 01-01-2009 21:29 #16
Zou mooi zijn als ie doorgaat! Ik heb tot nu toe alleen maar sip mogen toekijken, maar dit jaar, ja dit jaar… ben ik ingeloot! In eerdere instantie heb ik uitgerekend dat ik voor mijn 65e statistisch gezien 1x een kans krijg (ingeloot en dat het daadwerkelijk doorgaat.

Laat het nu wel een jaar zijn waarin ik nog niet had kunnen schaatsen en mijn conditie op een bedroevend laag peil is beland, gisteren en vandaag echter de stoute schaatsen aangetrokken: ik ben in training en kijk er naar uit. Als de Enkhuizer Almanak klopt met de bestendige periode en er dooit in de tussentijd niet teveel af is er een zeer grote kans, zolang het maar dicht blijft en niet "opendooit".

I keep my fingers crossed! Reactie infoteur, 01-01-2009
Veel succes met de training Hans! Het komt vast goed met de conditie. Zet 'm op!

Groet, Etsel

Jan van Minnertsga, 01-01-2009 19:04 #15
Hallo Etsel, Nog even een reactie op de stelling: er komt geen 11 stedentocht. Deze bewering heb ik gelezen in de Leeuwarder Courant van een paar jaar geleden. Dus wat mij betreft komt ie er wel! Volgens de hr D Beeksma uit Leeuwarden geldt het volgende:
De maand november is bepalend voor als er winter komt of niet. Is de maand november: Rustig en zonder hagel, sneeuw, en onweer. Dan volgt een strenge winter.

November 2008 was het tegendeel, we krijgen dus deze winter een kwakkelwinter en geen elfstedentocht. Ik hoop met jouw en vele anderen dat het misschien toch nog meevalt! Reactie infoteur, 01-01-2009
Hallo Jan,

Interessante theorie. Maar ik hoop niet dat die uitkomt. Ik hou me vast aan de Enkhuizer Almanak. Haar prognoses kloppen met 70%-80% zekerheid. Er staat dat het kouder wordt vanaf 12 januari. Of dat automatisch vrieskou betekent is me niet echt duidelijk. 1-7 februari is het helder en koud volgens de Almanak.

Verder moeten we maar de reguliere meteorologen in de gaten houden wat die zeggen.

Groet, Etsel

Evert Hardeman, 01-01-2009 13:41 #14
Hoe zit het met de Elfstedentocht? Komen de Rayonhoofden al bijeen? Hoe dik is het ijs ondertussen al in Friesland? Reactie infoteur, 01-01-2009
Gisteren hoorde ik op televisie dat de rayonhoofden nog niet bijeenkomen. Aan een Elfstedentocht wordt voorlopig niet gedacht in Friesland. Het ijs is zeker nog niet dik genoeg. Ik schat zelf in dat dat pas gebeurt vanaf half januari als het langdurig koud en bestendig blijft, tenminste als we de Enkhuizer Almanak mogen geloven.

Maar goed, het weer is zo als altijd grillig. Het kan zomaar gebeuren dat het spoedig nog kouder wordt. We blijven hopen.

Groet, Etsel

Raadsel, 31-12-2008 22:23 #13
Hier nog een Belg die hoopt dat de Elfstedentocht in 2009 zal doorgaan! Niet om zelf mee te doen, maar ik vind het een fantastisch spektakel en ik zie ze zo graag klunen :-) Zou Evert nog meedoen? Dus wat mij betreft: "It giet oan!"

PS: hier in Vlaanderen zitten we ook met schaatskoorts: in elke zichzelf respecterende stad staat op de grote markt een ijspiste - mijn kinderen gaan bijna elke dag! Reactie infoteur, 01-01-2009
Evert woont tegenwoordig in Canada. Ik weet niet of hij tijd heeft om over te vliegen. En om als wedstrijdschaatser mee te doen denk ik dat hij te oud is. Maar misschien doet hij als recreant mee. Het zou inderdaad wel leuk zijn.

Groet, Etsel

Jean, 31-12-2008 15:35 #12
Hallo alle friesen, groeten vanuit Vlaanderen ik rij telkenjare de elfstedentocht voor motoren, fiets elk jaar de elfstedentocht in de zomer en ben ook de laatste drie tocht der tochten komen kijken. Zoals het er nu uitziet geef ik veel kans dat hij weer kan doorgaan. Ook zal ik dan weer van de partij zijn om de schaatsers aan te moedigen. Reactie infoteur, 31-12-2008
De groeten terug. Wel lekker actief zeg. Ach ja, de Belgen zijn nu eenmaal goede fietsers.:)

We kijken uit naar je komst in Friesland om onze helden aan te moedigen.

Groet, Etsel

Bart, 31-12-2008 14:51 #11
Groeten uit Vlaanderen, hopelijk "giet it oan". Maar 1 ding begrijp ik niet goed. De eerste elfstedentocht werd verreden op 2 januari 1909, toch bestaat hij pas 100 jaar op 15 januari? Reactie infoteur, 31-12-2008
Dat klopt. Op 15 januari werd de Vereniging de Friesche Elfstedentocht opgericht. Dat gebeurde dus pas na de eerste Elfstedentocht.

groet, Etsel

Elyanne, 31-12-2008 12:24 #10
Hallo daar! Natuurlijk gaat de elfstedentocht door! Ik woon in Frankrijk, maar als de elfstedentocht doorgaat kom ik naar Nederland, de laatste was in 1997! dan moet het toch wel12 jaar na dato en voor de 100ste keer doorgaan Laten we allemaal vanacht om 12 uur een wens doen voor de elfstedentocht :-p

It giet oan!

groetjes Elyanne

PS Alvast een Gelukkig nieuwjaar! Reactie infoteur, 31-12-2008
Een wens zal vast helpen. Als de Elfstedentocht doorgaat heeft iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Bij dezen de beste wensen voor jou en voor alle schaatsliefhebbers waar ook ter wereld.

Groet, Etsel

Edwin van de Veire, 31-12-2008 10:55 #9
Zelfs in Vlaanderen wachten we met spanning af of het oan giet of niet, ik persoonlijk acht de kans groot gezien de recente weersvoorspellingen. Reactie infoteur, 31-12-2008
Wordt er ook al geschaatst in Vlaanderen zo hier en daar? En hoe zit het met de Walen? Is daar ook al sprake van schaatskoorts of heb je daar geen zicht op?

Groet, Etsel

Antoine Vervaeke, 31-12-2008 00:10 #8
Hier een stemmetje uit Vlaanderen - Hou jullie maar klaar - ik voorspel een Elfstedentocht op woensdag 7 of donderdag 8 januari! 't Goat deure! In 't West Vlaemsch! Reactie infoteur, 31-12-2008
Ha,

Welkom Vlaming. Doe je ook mee met de Elfstedentocht? Jammer dat schaatsen in België minder populair is dan in Nederland.

Ik las vanochtend in de krant dat er een koufront uit Rusland aankomt. Dat begint vanaf volgende week dinsdag. Dus dat is goed nieuws.

Groet, Etsel

Hp, 30-12-2008 20:38 #7
Net het weerbericht gezien, ze geven 15 cm ijs over een week… yabbadabbadoo!
We're there, dude! (ijs en weder dienende :-p) Reactie infoteur, 30-12-2008
Zolang het blijft vriezen, zit dat er inderdaad in.

Jan van Minnertsga, 30-12-2008 19:57 #6
Er komt geen elfstedentocht.
Het weer is in November te onstuimig geweest! Reactie infoteur, 30-12-2008
Dat moet je mij eens uitleggen. Zoveel verstand van het weer heb ik niet. Of is het een grap?

Tjalle, 30-12-2008 19:49 #5
Beste Etsel,
Wat een lekkere zure persoon ben je, om op een enthousiaste reactie elders uit het land zo te reageren. Een beetje typisch Fries, of toch niet?

Tjalle Broeksma, Maarssen Reactie infoteur, 30-12-2008
Beste Tjalle,

Je bedoelt mijn reactie op de persoon uit Limburg? Dat was als grapje bedoelt, maar kennelijk is dat niet zo bij jou overgekomen. Sorry.

Groet, Etsel

Henry Kirkels, 30-12-2008 09:46 #4
Hallo hier iemand uit Limburg hopelijk GIET HET DOOR als het dit zo is zoeken we een slaapplaats en zeker als het in het weekend is. Suc6 en groetjes Henry Kirkels Weert. Reactie infoteur, 30-12-2008
Hallo Henry,

Wat GIET DOOR? Het Carnaval of de Elfstedentocht?;)

Laat Limburg zich maar voornamelijk bezig houden met haar eigen folklore: het Carnaval. Dat kunnen ze in Friesland niet echt (of echt niet) vieren.

De Elfstedentocht kan echter alleen in Friesland worden verreden. Daar kan geen andere provincie aan tippen. Maar goed zo heeft iedere provincie wel haar eigen folklore. Dat maakt Nederland zo mooi.:)

Groet, Etsel

P.S. Reserveer nu vast een slaapplaats in Friesland. Je weet nooit hoe druk het gaat worden.

Wijngaards, 29-12-2008 23:42 #3
In 1996 in november heb ik de elfstedentocht voorspeld in de komende maanden in begin janurarie kwam ik in nederland voor een jaarfeest voor de firma muldermontage en toevalig was die dag de elf steden tocht. in die zelfde periode heb ik ook voorspeld dat dit waarschijnlijk weer plaats zal hebben in 2008 of 2009 alhoewel de vulcanische uitbartingen niet aan wezig zijn zie ik toch een mogelijkheid.
sinds dien weet men dat de koude periodes voornaamelijk door de zonne activiteit worden gevoremd. deze periode is 11 jaar ongeveer.
Zie meer op www.nomdundieu;com Reactie infoteur, 30-12-2008
Hopelijk is je voorspelling ditmaal ook goed. 2008 lijkt me niet haalbaar, dus waarschijnlijk 2009. Zou een mooie opsteker zijn in deze crisistijd.

Etsel

Jan, 29-12-2008 12:06 #2
De kans zit er best in deze winter 2009.
Alleen denk ik dat klimaatsveranderingen toch roet in het eten gooien. voorbeeld: vroeger waren de vorstperoides langer en strenger dan de huidige vorstperiode van nu. Waarom komt het kwik toch boven nul? hoe kan dit? terwijl het s, nachts toch behoorlijk vriest! En wat mij ook opvalt is dat het de afgelopen nachten het ( zachtst) waren in friesland zo hooguit tussen -2 en -4. Limburg daarin tegen -6 enschede-8!
Ik bedoel maar, en is het jullie al opgevallen dat het de afgelopen 2 jaar in limburg kouder is dan in friesland? Misschien moeten we door de klimaatsverandering de elfstedentocht maar in limburg rijden haha! En buiten dat, wat voor een vorstperiode heb je nu, dat is amper een vorstperiode te noemen, speldenprikken zijn het! Vroeger ja vroeger! toen vroor het veel harder, overdag toen -5 en s, nachts -15 was heel gewoon voor een elfstedenwinter! Nu moeten de vorstperiodes een langere adem hebben wil het zover komen. En als die vorstperiode van 12 januari 2009 tot 7 februari 2009 te mild is, ja jammer dan, dan geen elfstedentocht!
En overdag moet het zo ie zo niet dooien, Trouwens, wanneer heb je hier in nederland nog een ijsdag? ( d.w.z aaneengesloten de temp 24 uur onder nul) toch bijna nooit hooguit 3 keer per jaar als je naar de laatste jaren kijkt! En volgens mij is gisteren zo, n ijsdag landelijk in nederland ( kmni de Bilt ) voor het eerst voorgekomen sinds december vorig jaar! dat bedoel ik.

Nee, om een lang verhaal kort te maken de gemiddelde temperatuur stijgt in ons land. De jaargemiddelde temp hoort in nederland te liggen op ongeveer 9,8 graden! En dit jaar overschrijden wij dat weer met een volle graad! 10,8!, dus de kans is er wel, maar dan moeten we ff onder normaal zitten, want bij een gemiddelde normale jaartemperatuur, is de kans nog eens in de 10 jaar ( vrij weinig dus ).

Succes iedereen die in de organisatie zit en uitteraard de deelmemers zelf!, als het zo ver komt.

jan de weerman.:-) Reactie infoteur, 29-12-2008
Jan de weerman,

Een groot probleem bij het verplaatsen van de Elfstedentocht naar Limburg is het feit dat de Limburgers niet kunnen zeggen: "It giet oan!" Alleen al om die reden zou er nimmer een Elfstedentocht in Limburg kunnen plaatsvinden.;)

Groet Etsel

Meteoaduard (infoteur), 28-12-2008 09:48 #1
Rond de 20 ste januari 2009 zal er een elfstedentocht kunnen worden gereden. Reactie infoteur, 28-12-2008
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. De Enkhuizer Almanak voorspelt vanaf 12 januari 2009 tot 7 februari 2009 een bestendige en koudere periode. Dus wie weet.

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 30-01-2019
Rubriek: Sport
Subrubriek: Overige sport
Special: Weer
Bronnen en referenties: 8
Reacties: 78
Schrijf mee!