Winterverwachting: natuurijs en Elfstedentocht?

Winterverwachting: natuurijs en Elfstedentocht? Elk jaar, zodra het gaat vriezen, gaat het hart van de echte schaatsliefhebber weer sneller kloppen. Zou hij komen? Wat? De Elfstedentocht natuurlijk. Vol spanning wachten ze op de verlossende uitspraak: "It giet oan!" De dikte van het ijs moet minimaal 15 cm (centimeter) zijn langs de gehele route van 200 kilometer.

Natuurijs en Elfstedentocht

Wanneer kan je schaatsen op natuurijs?

Wil je gaan schaatsen op natuurijs dan moet dat ijs minimaal 6 centimeter dik zijn (voor Elfstedentocht geldt 15 centimeter). Het beste ijs is zwart ijs. Dit is het sterkst en het taaist. Dun zwart ijs kan snel kraken maar het duurt heel lang voor het breekt. Vuilwit sneeuwijs breekt sneller zonder te kraken. Je kan het verschil tussen dooiend ijs en vriezend ijs goed zien. Het eerste is dof terwijl het laatste glanst. Wordt het ijs in de loop van de dag doffer dan kan het gevaarlijk worden. Het is moeilijk te zien of het ijs stevig is bij sneeuw, donkerte, mist of een laagstaande zon.

Elfstedentocht: "It giet oan!" - De dikte van het ijs moet minimaal 15 centimeter zijn langs de gehele route

"It giet oan" is misschien wel de meest geliefde uitspraak die mensen in de winter wensen te horen. Wanneer het ijs dik genoeg is om de massa mensen te houden gaat het werkelijk door. De dikte van het ijs moet minimaal 15 centimeter zijn langs de gehele route van 200 kilometer. Tijdens een vorstperiode meten de rayon hoofden minimaal eenmaal per dag het ijs. Soms vinden er ijstransplantaties plaats op stukken waar wakken zitten. Wanneer eenmaal is besloten dat de tocht daadwerkelijk doorgaat dan worden op de zwakke plekken 'klúnvoorzieningen' gebouwd. Tot nu toe zijn er drie elfstedentochten gereden met dooi, vier bij lichte vorst, drie bij matige vorst en vijf bij strenge vorst. Hopelijk horen we in de toekomst weer die magische woorden: IT GIET OAN!

Kans op nieuwe Elfstedentocht neemt door klimaatverandering elk jaar verder af

Met de klimaatverandering neemt de kans op een Elfstedentocht elk jaar verder af. Hoe groot is de kans dat de Elfstedentocht ooit nog plaatsvindt? "De tocht zal steeds zeldzamer worden", onderschrijft meteoroloog Harry Geurts van het KNMI. "Ik wil niet degene zijn die alle hoop de grond in boort. En de kans blijft altijd aanwezig. Het weer in Nederland is over het algemeen grillig, dus het valt nooit helemaal uit te sluiten dat zich in de toekomst weer eens een strenge winter voordoet." Hij zegt verder: "In de jaren negentig was de kans op een Elfstedentochtwinter 15 procent; nu is die kans nog 5 procent." Reinier Paping die in 1963 won heeft er ook een hard hoofd in. "IJs wordt vermoedelijk iets dat onze kleinkinderen niet meer in het wild kunnen ervaren", vreest hij. "Je hoeft geen wetenschapper te zijn om de zorgwekkende berichten over de opwarming van de aarde te begrijpen." Collega-winnaar Henk Angenent bekijkt het van de positieve kant. “Je ziet dat koud weer zich door de jaren heen in curven voordoet”, legt hij uit. "In 2012 zaten we er héél dicht bij. Mijn gevoel zegt dat die situatie zich weer voordoet in 2024." Natuurlijk verandert het klimaat, erkent hij. "Maar extreem weer zal altijd blijven bestaan. Ik reken erop dat ik de tocht tegen mijn zestigste nog een keer voor de lol kan gaan schaatsen." Ook de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden blijft er rekening mee houden dat er weer een tocht komt. Anders zouden ze nu wel kunnen inpakken. Dat het draaiboek al jarenlang lang steeds in de prullenmand verdwijnt is niet leuk beaamt woordvoerder Immie Jonkman. "Ja, dat is soms frustrerend. Maar we weten waarvoor we het doen: het enthousiasme over de Elfstedentocht neemt alleen maar toe naarmate het langer geleden is dat 'ie plaatsvond. Er bestaat nog steeds koud weer - en vroeg of laat komt dat weer weer naar Friesland toe."

De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden

Taak van de Vereniging
De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden bestaat uit een bestuur van 9 personen en heeft ruim 30.000 leden. Het bestuur, samen met de rayonhoofden, assistent-rayonhoofden en een aantal van de vele vrijwilligers, organiseert elk jaar de Elfstedentocht en bevordert de schaatssport. Of de tocht ook daadwerkelijk doorgaat hangt af van de dikte van het ijs. Die moet langs de hele route 15 cm zijn. Het organiseren van de Elfstedentocht kan zij niet alleen doen. Er zijn allerlei hulpdiensten die meehelpen: de veiligheidsregio Fryslân (het samenwerkingsverband van o.m. brandweer en GGD), andere hulpdiensten, vervoersorganisaties, Rijkswaterstaat en gemeenten. De Vereniging is verantwoordelijk voor alles wat op het ijs gebeurt.

Het bestuur van de Vereniging
Anno 2020 ziet het bestuur, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Vereniging en voor de organisatie van de wedstrijd en de toertocht, er als volgt uit:
 • Dhr. W.Wieling - Voorzitter
 • Dhr. P.J. Varekamp -Secretaris
 • Dhr. O. de Jager - Penningmeester
 • Dhr. S. Prins - IJsmeester
 • Mevr. I. J. Jonkman - Communicatie, publiciteit en huisvesting
 • Mevr. O. Mulder - Veiligheid
 • Dhr. W. Kimsma - Technische zaken en materiaalbeheer
 • Dhr. J. Bakker - Wedstrijd- en tochtleiding
 • Dhr. J.S. de Graaf - Medische begeleiding
 • Dhr. W.S. Schuurmans - ICT, Verbindingen en Vervoer
 • Mevr. N.E. Eerligh is officemanager van de vereniging

Lidmaatschap Elfstedentocht
Het is mogelijk om lid te worden als je 18 jaar of ouder bent en goed kan schaatsen en van wie verwacht mag worden dat hij of zij de tocht daadwerkelijk volbrengt. Een kandidaat-lid moet zijn schaatskwaliteiten tonen aan twee leden van de Vereniging wat wordt vastgelegd in een schaatsvaardigheidsverklaring. Via de website van de Elfstedentocht kan een aanmeldformulier gedownload worden. In het bestand zitten een welkomstbrief, een aanmeldformulier, een doorlopende SEPA machtiging (automatische incasso) en een schaatsvaardigheidsverklaring. Iedereen die lid is van de Elfstedentocht kan tegenwoordig met de wedstrijd en toertocht meedoen. Het startrecht is komen te vervallen. Er zijn momenteel ruim 30.000 leden. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd.

Elfstedentocht: Alle elf steden van Friesland vormen de Elfstedentocht

Alle plaatsen in Friesland die stadsrechten hebben gekregen doen aan de Elfstedentocht mee. Start en finish is in Leeuwarden oftewel Ljouwert. De totale afstand is 199 kilometer. Dat lijkt een niet te grote afstand voor doorgewinterde marathonschaatsers. Maar als het koud is, er een stevige wind staat, er sneeuw ligt en het ijs vol met scheuren zit wil het nog wel eens een uitputtingsslag worden.

stadFriese naam stadafstand vanaf startpunt
Leeuwarden
Ljouwert
 • Inwoners (eind december 2012): 95.321
0 kilometer
Sneek
Snits
 • Inwoners (1 juli 2011): 32.820
22 kilometer
IJlst
Drylst
 • Inwoners (1 juli 2011): 3196
26 kilometer
Sloten
Sleat
 • Inwoners (1 januari 2011): 760
40 kilometer
Stavoren
Starum
 • Inwoners (1 juli 2011): 965
66 kilometer
Hindeloopen
Hylpen
 • Inwoners (1 juli 2011): 853
77 kilometer
Workum
Warkum
 • Inwoners (1 juli 2011): 4365
86 kilometer
Bolsward
Boalsert
 • Inwoners (1 juli 2011): 9936
99 kilometer
Harlingen
Harns
 • Inwoners: 15.000
116 kilometer
Franeker
Frjentsjer
 • Inwoners (2009): 12.900
129 kilometer
Dokkum
Dokkum
 • Inwoners (1 januari 2006): 13.145
174 kilometer
Leeuwarden
Ljouwert
 • Inwoners (eind december 2012): 95.321
199 kilometer

Elfstedentocht: Winnaars van de Elfstedentochten tot nu toe

Sinds 1909 zijn er slechts 15 Elfstedentochten gehouden. Dat betekent in 100 jaar tijd dat slechts 15% kans is op een Elfstedentocht. Het voordeel van zo'n beperkt aantal tochten is natuurlijk dat de winnaar een echte heldenstatus krijgt. Zo is Evert van Bentum met twee overwinningen nog steeds een begrip in Nederland.

jaarwinnaars
2 januari 1909Minne Hoekstra
7 februari 1912Coen de Koning
27 februari 1917Coen de Koning
12 februari 1929Karst Leemburg
16 december 1933Abe de Vries
Sipke Castelein
30 januari 1940Piet Keijzer
Auke Adema
Cor Jongert
Dirk van der Duim
Sjouke Westra
6 februari 1941Auke Adema
22 januari 1942Sietze de Groot
8 februari 1947Jan van der Hoorn
3 februari 1954Jeen van den Berg
14 februari 1956geen winnaar aangewezen
18 januari 1963Reinier Paping
21 februari 1985Evert van Benthem
26 februari 1986Evert van Benthem
4 januari 1997Henk Angenent

Elfstedentocht 1909

Op 2 januari 1909 werd de eerste Elfstedentocht gehouden. Deze werd georganiseerd door de Friese IJsbond. Op 29 december 1908 meldde de Leeuwarder Courant dat het ijs er fantastisch bijlag. In december was de inschrijving al begonnen met als sluitingstermijn 8 januari 1909. Maar vanwege de strenge vorst werd de inschrijvingstijd verkort tot 1 januari 1909. Op 2 januari 1909 werd de tocht georganiseerd. Van de 48 ingeschreven deelnemers kwamen er maar 23 opdagen omdat het was gaan dooien. Slechts 9 rijders wisten de tocht te volbrengen. Minne Hoekstra (24), een theologiestudent, werd de winnaar in een tijd van 13 uur en 50 minuten. Hij reed op houten Friese schaatsen uit de fabriek van zijn vader.

Elfstedentocht 1912

Op 14 januari 1909 werd de vereniging De Friese Elf Steden opgericht. Voorzitter werd mr. Mindert Hepkema. Hij deed zelf ook mee aan de tweede Elfstedentocht die op 7 februari 1912 werd verreden. Winnaar werd Coen de Koning uit Arnhem. Hij legde de afstand af in een nieuwe recordtijd van 11 uur en 40 minuten. Hij reed als één van de weinigen op Noren. Het 195 km lange traject ging eerst naar Dokkum en terug ('om de noord'). Het ijs was erbarmelijk slecht omdat de dooi was ingezet. Er deden 38 wedstrijdschaatsers mee. Daarvan haalden 14 de eindstreep. Van de 22 toerrijders haalden slechts 4 het Groot Schavernek.

Elfstedentocht 1917

De derde Elfstedentocht werd op 27 januari 1917 verreden. Hij ijs was oneffen door weinig vorst en een matige oostenwind. In totaal deden 150 rijders mee: 42 wedstrijdrijders en 108 toerrijders. Opnieuw won Coen de Koning. Ditmaal in een tijd van 9 uur en 53 minuten. Dankzij de rustige omstandigheden haalden 37 wedstrijdrijders en 83 toerrijders de finish. Janna van der Weg (24) uit Leeuwarden was de beste vrouwelijke rijder.

Elfstedentocht 1929

Bij een temperatuur van -18 graden, een snijdende noordoostenwind en slecht ijs werd op 12 februari 1929 één van de zwaarste Elfstedentochten verreden. Karst Leemburg werd de grote held. Hij kwam na 11 uur en 9 minuten als eerste over de finish. Als transportarbeider was hij gewend aan zwaar werk in weer en wind. Er waren 54 wedstrijdrijders en 103 toerrijders die de tocht wisten te voltooien. Sommigen hadden bevroren lichaamsdelen die op de operatietafel eraf gezet moesten worden.

Elfstedentocht 1933

Op 16 december 1933, de winter moest nog officieel beginnen, werd de tocht 'om de zuid' gereden. De weersomstandigheden waren nagenoeg ideaal: geen wind, lichte vorst en overal goed tot uitstekend ijs. Er deden 173 wedstrijdrijders en 1339 toerrijders mee aan de tocht. Er werden twee schaatsers tot winnaar uitgeroepen: Abe de Vries (26) en Sipke Castelein (23). Ze legden de afstand af in 9 uur en 5 minuten. Abe de Vries had eigenlijk gewonnen, maar hij had de streep niet gezien. “Anders waren we gearmd aangekomen”, zei Abe later. Hij wilde echter de eer met Castelein delen en het Elfstedenbestuur stemde daarmee in. Er kwamen 57 wedstrijdrijders en 173 toerrijders over de streep.

Elfstedentocht 1940

Op 30 januari 1940 werd een barre Elfstedentocht verreden. Er was strenge vorst, een felle oostenwind, en halverwege de middag een sneeuwstorm die het traject in het noorden van Friesland onbegaanbaar maakte. Er hadden zich 688 wedstrijdrijders ingeschreven waarvan slechts 93 Leeuwarden haalden. Van de 2716 toerrijders haalden niet meer dan 27 de eindstreep, waaronder één vrouw Sjoerdje Faber uit Wergea. Er kwamen tegelijkertijd vijf wedstrijdrijders over de streep: het zogenaamde Pact van Dokkum. Ze werden ook alle vijf als winnaar erkend: Piet Keijzer, Auke Adema, Cor Jongert, Dirk van der Duim, Sjouke Westra. De 200 kilometer werden in 11 uur en 30 minuten afgelegd.

Elfstedentocht 1941

Op 6 februari 1941 werd onder mooie omstandigheden (afgezien van de oorlog uiteraard) opnieuw een Elfstedentocht gehouden. Er deden 600 wedstrijdrijders mee waarvan er 500 de finish haalden. Van de 2200 toerrijders haalden 1400 de eindstreep. Er werd in tegenovergestelde richting geschaatst. Het lastige stuk tussen Dokkum en Franeker kwam als eerst. Auke Audema, die het jaar daarvoor ook al won, won nu opnieuw. Hij deed er 9 uur en 19 minuten over.

Elfstedentocht 1942

Op 22 januari 1942 werd de achtste Elfstedentocht verreden onder mooie weersomstandigheden: zonnig weer en afnemende wind. Slager Sietze de Groot uit Weidum won de race in een nieuw recordtijd van 8 uur en 44 minuten. Er deden 970 wedstrijdrijders mee waarvan 853 de eindstreep behaalden. Van de 3862 gestarte toerrijders haalden 3669 de laatste stempel. De weinig uitvallers waren het bewijs dat de weersomstandigheden gunstig waren. Toch eindigde de tocht in mineur omdat drie schaatsers een tetanus-infectie aan hun bevroren tenen hadden opgelopen. Zij moesten dat met de dood bekopen.

Elfstedentocht 1947

Op 8 februari 1947 vond een chaotische Elfstedentocht plaats. Alles zat tegen: het weer, het ijs, in de Bouwhoek moest men tweeënhalve kilometer lopen. Het was wel een spannende wedstrijd. Bosman kwam als eerste over de streep na 10 uur en 31 minuten. Er was echter door een aantal rijders vals gespeeld. Verschillende rijders hadden 'opgelegd' en andere hadden zich laten trekken. Na onderzoek werden de eerste vier binnenkomers uit de uitslag geschrapt. Nummer vijf, Jan van der Hoorn, werd tot winnaar uitgeroepen. Van de 2777 wedstrijdrijders kwamen slechts 39 in de uitslag voor. Van de bijna 1800 toerrijders kwamen slechts 270 op tijd binnen.

Elfstedentocht 1954

Onder ideale omstandigheden werd op 3 februari 1954 de tiende Elfstedentocht afgewerkt. Het werd de glorietocht van Jeen van den Berg, een 26-jarige onderwijzer uit Nijbeets. Hij legde het traject af in de recordtijd van 7 uur en 35 minuten. De strijd in de finale was dramatisch. Jeen van den Berg lag op kop, gevolgd door Anton Verhoeven en Jan Charisius die uitgleed over een strootje en kon inpakken. Van de 2596 toerrijders haalden 2143 de finish.

Elfstedentocht 1956

Op 14 februari 1956 kon Jeen van den Berg zijn favorietenrol niet waarmaken. Dit keer werd hij door pech getroffen. Hij kreeg een mankement aan zijn schaats en kon niet meer aansluiten bij de kopgroep van vijf man die hand in hand over de finish gingen na 8 uur en 48 minuten. Ze werden daardoor echter gediskwalificeerd. Er werd geen winnaar aangewezen. Dus Jeen van den Berg, die zesde werd, kon niet zijn tweede overwinning opeisen. De omstandigheden waren verre van ideaal: het ijs was slecht en er stond een harde wind. Van de 259 wedstrijdrijders haalden 109 de laatste stempel. Van de 6070 toerrijders kwamen er 4739 voor middernacht binnen.

Elfstedentocht 1963

Op 18 januari 1963 vond de zwaarste Elfstedentocht tot nu toe plaats. De omstandigheden waren Siberisch koud: strenge vorst, stuifsneeuw en erbarmelijk slecht ijs. Er ontstond hierdoor een moordende race. Hylke Speerstra moest opgeven vanwege bevroren ogen. Reinier Paping werd de grote held. De sportleraar uit Ommen won in een tijd van 10 uur en 59 minuten de helse tocht. Van de 575 gestart wedstrijdrijders kwamen er 57 op tijd binnen. Het slachtveld onder de 9650 toerrijders was nog groter. Niet meer dan 72 van hen behaalden de eindstreep.

Elfstedentocht 1985

Na 22 jaar vond op 21 februari 1985 de dertiende Elfstedentocht plaats. Voor het eerst werd de tocht rechtstreeks verslagen op de televisie en was de Elfstedentocht uitgegroeid tot een mythe. Er gingen 227 wedstrijdrijders en 16.000 toerrijders van start vanuit de Frieslandhal. In een zinderende finale versloeg Evert van Benthem de andere grote marathonrijders. De tijd was een nieuw record: 6 uur 46 minuten en 47 seconden. Van de toerrijders, waaronder prins Willem-Alexander (W.A. van Buren), behaalden ruim 13.000 de laatste stempel.

Elfstedentocht 1986

Op 26 februari 1986 bewees Evert van Benthem opnieuw zijn klasse door voor de tweede keer te winnen. Hij won na een fantastische solo met ruim een minuut voorsprong op nummer twee, Rein Jonker. Van Benthem reed iets langzamer dan het jaar er voor. Hij noteerde een tijd van 6 uur 55 minuten en 17 seconden. Dit had te maken met het slechte ijs waar veel scheuren in zaten. Er deden 317 wedstrijdrijders mee. Daarvan klasseerden zich er 201. Van de bijna 17.000 toerrijders behaalden 14.788 het felbegeerde kruisje.

Elfstedentocht 1997

Op 4 januari 1997 vond de vijftiende Elfstedentocht plaats. De weersomstandigheden maakten het een zware tocht. Er stond veel wind en de gevoelstemperatuur lag soms op de -18 graden. Het werd gezien als de zwaarste tocht sinds 1963. Er gingen 301 wedstrijdrijders van start. En er waren 16.387 toerrijders die probeerden een kruisje te bemachtigen. Winnaar van de wedstrijd werd Henk Angenent uit Alphen aan den Rijn. Hij klopte in de eindspurt Erik Hulzebosch. De tijd van de winnaar was 6.47,18. Bij de vrouwen won Klasina Seinstra in een tijd van 7 uur en 49 minuten.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesWat zijn in 2021 en 2022 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…
Schaatsen op natuurijsZodra het 's nacht gaat vriezen willen Nederlanders graag gaan schaatsen. In de middeleeuwen werd waarschijnlijk al gesc…

De Friese ElfstedentochtDe Friese Elfstedentocht is een ongeveer 200 km lange schaatswedstrijd die over natuurijs langs 11 Friese steden gaat. D…
Radball - Een onbekende fietssport in NederlandNederland is fietsland bij uitstek. Het totale fietspark in Nederland bestaat uit ruim 18 miljoen fietsen. Vrijwel ieder…
Bronnen en referenties
 • Enkhuizer Almanak
 • Piet Paulusma
 • Weeronline
 • https://www.elfstedentocht.frl/
 • Wikipedia
 • NOS Nieuws
 • http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Leeuwarden/4056855
 • http://www.nu.nl/dvn/4373768/kans-nieuwe-elfstedentocht-neemt-elk-jaar-verder-af.html
 • http://www.veiligheidopnatuurijs.nl/veiligheidschaatsen.htm
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 15-06-2021
Rubriek: Sport
Subrubriek: Overige sport
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.