Inleiding badminton: onbekend is onbemind

Badminton, een sport die door velen onderschat word. Toch zijn veel mensen die voor deze sport kiezen verkocht voor het leven. In dit artikel ga ik kort bespreken waar badminton vandaan komt, wat de spelregels zijn, de verschillende slagen en hoe de competitie in België in zijn werk gaat. Bovendien eindig ik met een korte vergelijking met tennis die zal duidelijk maken dat deze sport wel degelijk zeer intensief kan zijn.

Badminton


Geschiedenis van Badminton

Uit de studie van de geschiedenis blijkt dat Badminton een van de oudste sporten ter wereld is. Vermoedelijk is deze sport ontstaan in India zo'n 2000 jaar geleden. Toen speelde men echter nog niet zoals nu. Uit kolentekeningen blijkt dat men veren aan vruchten bond en dit als shuttle gebruikten. Rackets had men echter nog niet, daarom gebruikten men handen en voeten.

Pas in de 19e eeuw brachten Engelse kolonels een spel over dat vergelijkbaar is met het huidige badminton, men noemde het ‘poona’. John Baldwin speelde dit spel in 1873 op het landgoed Badminton, in het graafschap Gloucestershire in Engeland. Zo komt badminton aan haar naam. In 1887 werden de eerste spelregels opgesteld en zes jaar later was de oprichting van de eerste badmintonbond ter wereld, vanzelfsprekend de Engelse bond. De Nederlandse bond bestaat sinds 15 november 1931. De Internationale Badminton Federatie, die toezicht houdt op de spelregels, werd in 1934 opgericht.

Spelregels Badminton

Nu jullie al wat weten over de geschiedenis van Badminton ga ik kort de spelregels proberen schetsen die op dit moment gelden in België:

Lijnen

Wanneer men achter het veld staat en naar het net toe kijkt zal men zowel rechts als links twee verticale lijnen zien lopen. Deze twee lijnen worden ook wel eens de tramlijnen genoemd. De binnenste zijn de lijnen voor enkel, de buitensten zijn voor dubbel. In het midden ziet men ook nog een verticale lijn lopen, deze is enkel noodzakelijk bij de service maar meer uitleg volgt hierover later. Verder zal men achteraan twee horizontale lijnen zien lopen. De achterste duidt de achterkant van het veld aan, de lijn hier voor is de achterlijn bij de service van het dubbelspel. Ongeveer een meter van het net zal men nog een horizontale lijn zien lopen. Deze is belangrijk voor de service bij zowel enkel als dubbel, verder heeft zij geen belang.

Bron: Arne Nordmann, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Arne Nordmann, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De service
De service of opslag kan worden beschouwt als een van de belangrijkste slagen in Badminton. Ondanks dat dit geen moeilijke slag is, is het toch noodzakelijk dat deze perfect word uitgevoerd. De service gebeurd in elke discipline diagonaal.

In enkel wordt er vaak heel hoog en tot op de achterlijn geserveerd. In dubbel wordt er echter meestal kort achter het geserveerd, omdat de tegenstanders anders meteen kunnen aanvallen. Hier moet ik wel vermelden dat de service binnen de hierboven vernoemde lijnen moet vallen. Om dit te begrijpen kijk je best even naar de afbeelding.

Wie mag serveren en waar er wordt geserveerd hangt samen met de puntentelling. Wanneer men moet serveren en zijn puntenaantal is positief moet men in het rechtervak gaan staan om te serveren. Is zijn puntenaantal negatief moet men in het links vak serveren. Hoe gaat dit dan in zijn werk bij dubbel? Juist hetzelfde systeem alleen wisselt degene die heeft geserveerd met zijn partner van vak wanneer zij een punt scoren op eigen opslag. Zo serveert dezelfde speler dus telkens opnieuw wanneer de tegenstanders er niet in slagen om een punt te maken. Let wel op: tegenstanders wisselen pas van zijde wanneer zij punten maken op hun eigen opslag. Tijdens een rally mag er natuurlijk wel van zijde gewisseld worden maar men moet altijd terug op zijn plek gaan staan bij het ontvangen van een nieuwe service.

De puntentelling

Deze is zeer eenvoudig: Elke game die wordt gewonnen levert een punt op. Wanneer men het punt wint mag men serveren voor het volgende punt. Men speelt naar twee winnende sets van 21. Bij 20 - 20 worden er verlengingen gespeeld en moet men met 2 punten verschil winnen. Dit tot de spelers eventueel 29-29 bereikt hebben, dan is het team dat 30 haalt gewonnen.

Tos

Om te beslissen wie mag beginnen met serveren wordt de shuttle op de netrand geplaatst en laat men de shuttle op de grond vallen. De speler die op de speelhelft staat die wordt aangewezen door de dop van de shuttle mag kiezen of hij begint met serveren of mag kiezen om niet eerst te serveren of mag een speelhelft kiezen waarop hij wenst te beginnen.

Welke shuttles mag men gebruiken?

Dit is afhankelijk van op welk niveau men badminton beoefend. Er zijn twee soorten shuttles:

Veren shuttles
Voor veren shuttles schijnen ze alleen de veren van de linkervleugeltjes van een gans te kunnen gebruiken. In ÈÈn shuttle zitten 46 veertjes, en daar zijn vier ganzen voor nodig! De veren zijn met draadjes en lijm aan elkaar gebonden. Ze hebben een kurken dop. Het hele proces van het maken van zo'n shuttle is erg arbeidsintensief. Vandaar dat deze shuttles duurder zijn dan de synthetische shuttle. Veren shuttles zijn daarnaast veel kwetsbaarder. Als een veer kapot is krijgt de shuttle een slechte vlucht. In plaats van ganzen worden ook wel eenden gebruikt, maar die veren zijn minder goed. Deze mogen bij ons in bij de competitie dan ook niet gebruik worden.

Op (top) niveau wordt er echter met deze shuttle gespeeld, omdat ze
 • een preciezere vlucht hebben dan een nylon shuttle
 • een stabiele vlucht hebben
 • meer mogelijkheden hebben voor effectslagen
 • zich beter aanpassen aan de temperatuur in de zaal

In topwedstrijden komt het voor dat per wedstrijd 10-20 shuttles kapot geslagen worden! Shuttles worden voor een wedstrijd geprepareerd. Dit gebeurt door middel van het met stoom bevochtigen van de shuttles. Eens een shuttle kapot is kan deze niet meer hersteld worden. Vaak worden shuttles die worden weggegooid tijdens een match nog wel gebruikt om op te warmen of te trainen.

Synthetische shuttles
Synthetische shuttles mogen 10% van alle waarden afwijken. Ook mogen er afwijkingen zijn door het klimaat waarbij of door de hoogte waarop gespeeld wordt of door andere omstandigheden waardoor het spel negatief beïnvloed wordt. Synthetische shuttles zijn zowel in het geel als in het wit te verkrijgen en beiden reglementair. Spelers die gewoon zijn om met veren shuttles te spelen zullen niet graag met synthetische shuttles spelen. Deze hebben een zeer andere vlucht en kunnen niet met zoveel precisie geslagen worden.

Om een shuttle te testen, gebruik je een volle onderhandse slag waarbij je de shuttle opwaards raakt boven de achterlijn van een veld. De shuttle dient parallel met de zijlijnen te vliegen en zal dan landen op 53cm tot 99cm van de achterlijn aan de andere kant van het veld. Wanneer een veren shuttle te ver vliegt bij de test kan men deze trager laten vliegen door een paar puntjes van veren naar binnen te plooien. Hoe meer punten van veren men plooit hoe trager de shuttle zal gaan. Wanneer men de shuttle sneller wil laten vliegen kan men de punten naar buiten vouwen.

Meer weetjes over het veld, net, racket, fouten

De officiële afmetingen, inclusief lijnen, van een plein zijn

 • 6,10 meter breed (dubbel)
 • 5,18 meter breed (enkel)
 • 13,4 meter lang
 • 1,98 meter van het net: service lijn
 • 0,78 meter van de achterlijn: achterlijn dubbelservice
 • lijnen dienen 4 cm breed te zijn

Afmetingen van het net

 • op 1,55 meter hoogte aan de kant
 • op 1,524 meter hoogte in het midden
 • 6,10 meter breed of breder
 • 76 cm hoog
 • netpalen dienen 1,55 meter hoog te zijn
 • de mazen in het net: tussen 15 en 20mm
 • het net moet donkerkleurig zijn en de netband dient wit te zijn

Meer over een racket

 • Ongeveer 90 gram zwaar: hoe lichter hoe beter maar ook hoe duurder.
 • Gemaakt van onder andere materialen zoals carbon en titanium.
 • Prijsklasse varieert van 20 tot 170 euro.
 • Yonex is de meest gekende verdeler.

In een racket worden 6 delen gespecificeerd:
 • Handvat: waar de racket vastgehouden wordt door de speler.
 • Besnaarde oppervlak: waarmee (normaal gezien) de shuttle geraakt wordt.
 • Kop: waar de snaren aan vastzitten.
 • Steel: tussen de kop en het handvat.
 • Keel: eventueel verbindingsstukje tussen steel en kop.
 • Frame: alles behalve de snaren van de racket.
 • Het racketframe is maximaal 68 cm lang; het blad is circa 28 cm lang en 22 cm breed

Enkele fouten die zich kunnen voordoen tijdens het spel

 • Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de serveerder.
 • Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het serveervak.
 • Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de serveerder.
 • De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft aangeraakt buiten het serveervak op de grond.
 • De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door geslagen.
 • Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan.
 • Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan.
 • De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 m; anders opnieuw serveren).
 • De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander voorwerp buiten het speelveld geslagen.
 • Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen.
 • Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de wedstrijd.

Er mag opnieuw worden geserveerd wanneer:
 • de ontvangende partij nog niet klaarstond
 • niet duidelijk is of de shuttle in of uit was
 • er van buitenaf wordt gehinderd

Terminologie

Haarspeld- of bungeeslag (Engels: Hairpin shot)
Extreme versie van de net drop. Een slag die van dicht bij de grond en dicht bij het net uitgevoerd wordt, op zo'n manier dat de shuttle rakelings over het net gaat en aan de andere kant naar beneden valt.

Kader- of houtslag (Engels: frame or wood shot)
Een slag waarbij de shuttle niet (enkel) de snaren maar (ook) het frame van de racket raakt. Sommige spelers lijken zich hierin te specialiseren

Clear

Een bovenhandse hoge, verre slag naar het veld van de tegenstander. Kan zowel defensief als aanvallend gebruikt worden, meestal als opbouw binnen een rally.

Drive

Een harde, snelle horizontale slag waarbij de shuttle laag over het net passeert. Meestal gebruikt om de tegenstander te 'passeren'

Let

Een officiële stop door de scheidsrechter tijdens het spel. Een let resulteert in het herspelen van het punt. Een let kan bijvoorbeeld worden gegeven indien een andere shuttle op het plein valt, een persoon of voorwerp de spelers in gevaar brengt of wanneer de scheidsrechter geen onbetwist oordeel kan geven over de winnende speler van het punt (bijvoorbeeld shuttle niet zien vallen).

Lob

Slag die meestal onderhands uitgevoerd wordt van vrij dicht bij het net, waarbij je de tegenstander probeert te 'passeren' door de shuttle hoog buiten zijn bereik te slaan.

Net drop (Engels: net shot)
Gelijkaardig aan de haarspeldslag, maar de shuttle wordt van de voorzijde van het veld gespeeld en vertrekt dus niet zo extreem dicht bij het net.

Pluim, Veer (Engels: Bird, Cock)
Veelgebruikte namen voor de shuttle, gezien deze gemaakt wordt van echte veren (in België gebruikt vanaf C1 klassement of in competitie vanaf 2de Provinciale reeks).

Rally

Een rally bij badminton is het geheel van slagenwisselingen van na de opslag tot het maken van een punt.

Shuttle (Engels: shuttlecock)
Het gevederde balletje dat bij badminton gebruikt wordt. Gemaakt van nylon of echte veren.

Smash

Bovenhands en meestal van dicht bij het net geslagen, wordt deze slag met veel kracht uitgevoerd en stuurt hij de shuttle zo verticaal mogelijk naar het plein van de tegenstander.

Tramlijnen (Engels: Alley)
De 46 centimeter brede stroken aan de zijkanten van het plein, die enkel gebruikt worden bij het dubbelspel.

Forehand

Slag die wordt uitgevoerd aan de zijde van de rackethand.

Backhand

tegenovergestelde van een forehand. De shuttle komt niet aan de zijde van de rackethand. Men dient dus een halve draai te maken waardoor men met de rug naar het net komt. Vervolgens slaagt men de shuttle achter zich zonder te kijken waar deze zal belanden. Deze slag wordt voor velen ervaren als zeer moeilijk.

Overhead-slag

Voor de gevorderde spelers. Men komt in dezelfde situatie als de backhand. Maar wanneer men snel genoeg is kan men de shuttle in zijn vlucht onderscheppen. Er wordt over het hoofd heen geslagen en men verliest geen tijd met draaien. Men kan ook een beter overzicht over het gehele veld bewaren. Hier wil ik wel vermelden at voor deze slag snelheid en een juist voetenwerk verreist is.

Wat zijn de verschillende klassementen en hoe stijg ik?

Van laag naar hoog zijn de klassementen: D - C2 - C1 - B2 - B1 - A
Men stijgt door simpelweg tornooien te winnen. Hoeveel tornooien men moet winnen en hoeveel matchen hiervoor nodig zijn zal ik uitleggen in een volgend artikel. Men kan ook door competitie stijgen maar dit zal ik wederom later uitleggen.

Hoe gaat competitie in België in zijn werk?

De Belgische competitie is onderverdeeld in 3 grote delen. Heren, Dames en Mix competitie.

Heren of dames competitie

4 heren van een club nemen het op tegen 4 heren van een andere club. Er wordt begonnen met 4 dubbels. Als deze zijn afgewerkt speelt iedereen van de ploeg nog eens een enkel. Wie het meeste matchen heeft gewonnen wint de ontmoeting. Er volgt ook nog een terugmatch.

Mix of gemengde competie

Deze bevat eerst een dames dubbel en een heren dubbel. Vervolgens 2 dames enkels en 2 heren dubbels. Er wordt afgesloten met 2 gemengde dubbels. Verder geldt er hetzelfde systeem als bij een dames of heren competitie.

Competities worden gespeeld in pouleverband van ongeveer 8 ploegen. Dit wil zeggen dat iedereen tweemaal tegen elkaar moet spelen. Wie op het einde van het seizoen de meeste punten heeft mag stijgen naar een hogere reeks.

Welke verschillende reeksen zijn er?

Op het laagste niveau heb je 'provinciale'. Deze reeks is onderverdeeld in 6 reeksen. 6e provinciale is hierin de laagste reeks, 1 Provinciale de hoogste reeks. Wanneer men in 1e provinciale stijgt komt men terecht in de Liga competitie. Hier moet men ook tegen mensen spelen van buiten zijn eigen provincie. Liga is onderverdeeld in 3 reeksen. Waarvan weer 1e Liga de hoogste reeks is. Wanneer men hier stijgt komt men terecht in 2e Nationale. Hier komt men tegenstanders van over heel België tegen. De Hoogste reeks in België is 1e nationale, maar dit is voor weinigen weggelegd.

Vergelijking met tennis

Omdat veel mensen badminton onderschatten zal ik snel even een vergelijking maken met tennis die veel duidelijk zal maken.
Voor deze vergelijking bestuderen we van zowel tennis als badminton twee topmatchen. Meer bepaalt een match op de All England tenniskampioenschappen van 1985 waar Boris Becker, Kevin Curren versloeg met 6-3, 6-7, 7-6 en 6-4.
Deze vergelijken we met een match op het Wereldkampioenschap badminton in Canada in 1985 waar de Chinees Han Jian de Deen Morten Frost versloeg met 14-18, 15-10 en 15-8.

Topsnelheden

Tennis: 250 km/h
Badminton: 364 km/h

Tijd

 • Tennis 3u18min
 • Badminton 1u16min

Bal/shuttle in het spel

 • Tennis 18min
 • Badminton 37min

Wedstrijdintensiteit

 • Tennis 9%
 • Badminton 48%

Rally's

 • Tennis 299
 • Badminton 146

 • Slagen
 • Tennis 1004
 • Badminton 1972

Slagen per rally

 • Tennis 3.4
 • Badminton 13.5

Afgelegde loopafstand

 • Tennis 3 km
 • Badminton 6 km

Wat we hieruit meteen kunnen concluderen is dat badmintonspelers maar half zo lang doen over hun match maar hier wel tweemaal zo veel lopen en dubbel zoveel slagen doen. Het is moeilijk om hier specifieker op in te gaan maar we kunnen algemeen wel stellen dat:
 • tennis vereist meer spierkracht in het bovenlichaam, gezien het zwaardere materiaal
 • badminton vereist meer kracht in de benen, zeker bij mannen dubbel waar erg veel opeenvolgende springsmashes worden geslagen
 • badminton vereist een grotere explosiviteit
 • badminton vereist snellere reacties dan tennis en squash, maar niet noodzakelijk sneller dan tafeltennis
 • conditie moet beter zijn bij squash en badminton dan bij tennis

Het is dus moeilijk om vergelijkingen te maken. Reactietijd wordt beïnvloed door het gewicht van het materiaal, de afstand tussen de spelers, het aantal zaken waar spelers rekening mee moeten houden (een tennisspeler moet alvast niet zo veel rekening houden met ballen die in of uit vallen gezien deze eerst botst én de lijnrechters meteen voor hem beslist)

Dit is een korte inleiding over de sport Badminton. Een meer uitgebreide uitleg over de technieken en tactieken volgt later. Ik hoop dat jullie ondertussen al een beter beeld kunnen vormen van deze sport.
© 2010 - 2024 Moutonjordy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Speedminton, wat is dat voor sport?Speedminton, wat is dat voor sport?Speedminton is een levendige racketsport waarbij het allemaal veel sneller en spectaculairder toegaat dan bij de gangbar…
Het spectaculaire badmintonBadminton bestaat al heel lang en men denkt dat deze sport uit India afkomstig is. Daar werd namelijk de sport Poona ges…
Goede manieren om calorieën te verbranden in de zomer?Goede manieren om calorieën te verbranden in de zomer?Je hoeft niet als een topsporter te trainen om fit te blijven in de zomer. Er zijn ruim voldoende activiteiten die je bu…
Racketlon: tafeltennis, badminton, squash en tennisAllround racketspelers kunnen zich uitleven in een sport die de vier voornaamste racketsporten in één sport verenigt: bi…

Les Mills Sh'bam: de nieuwste fitnessrageLes Mills Sh'bam: de nieuwste fitnessrageLes Mills is een bekende organisatie op het gebied van groepslessen in de sportschool met pakkende namen als bodypump, b…
De tijdrit binnen het wielrennenDe tijdritten in de Tour de France zijn bij iedereen wel bekend. Sinds dit discipline in de Tour van 1934 werd toegepast…
Bronnen en referenties
 • Afbeelding bron 1: Arne Nordmann, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Moutonjordy (5 artikelen)
Gepubliceerd: 08-11-2010
Rubriek: Sport
Subrubriek: Overige sport
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.